Universiteitsberichten

Algemeen

Bureau Promoties en Plechtigheden

Begeleiding gasten dies
Wij willen graag vijftien studenten inzetten voor het begeleiden van de gasten van de diesviering, op donderdag 27 april in de Stadskerk St. Cathrien van 13.00 uur tot 17.00 uur. Je kunt je vóór 24 april telefonisch of per e-mail aanmelden bij het Bureau voor Promoties en Plechtigheden: penp@tue.nl, tel. 5520.

Mensen

Promoties

Drs. S. de Putter verdedigt op woensdag 19 april zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘On patient-specific wall stress analysis in abdominal aortic aneurysms’. De Putter promoveert aan de faculteit Biomedische Technologie. De promotoren zijn prof.dr.ir. F.A. Gerritsen en prof.dr.ir. F.N. van de Vosse.

Ir. J.W. Frens verdedigt op woensdag 19 april zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Designing for Rich Interaction: Integrating Form, Interaction, and Function’. Frens promoveert aan de faculteit Industrial Design. De promotor prof.dr.ir. L.M.G. Feijs.

L.R. Grabowski verdedigt op maandag 24 april zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Pulsed Corona in Air for Water Treatment’. Grabowski promoveert aan de faculteit Technische Natuurkunde. De promotoren zijn prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen en prof.dr. W.R. Rutgers.

Faculteiten

Technische Bedrijfskunde

Afstudeervoordrachten
Robert Jan van Schuppen, ‘Repair center selection for reverse logistics and repair services at Flextronics International Europe B.V.’, 13 april, 14.30 uur, Paviljoen R 0.16.

Martijn Ars, ‘Alliances in the financial service industry’, 18 april, 14.30 uur, Paviljoen A1.

Chris van Kreij, ‘De energiecoalitie’, 28 april, 14.00 uur, Paviljoen A1.

Aanmelden tentamen

Sluitingsdatum aanmelden tentamen blok E (18 t/m 13 mei). Aanmelden tentamen kan uitsluitend via OWINFO: http://owinfo.tue.nl. Voor tentamens die plaatsvinden in blok E is de sluitingsdatum maandag 24 april.

Studentenleven

Squadra Veloce

Wielertraining Een training voor de wielerfanaten. Iedere donderdag van 17.30 tot ongeveer 19.30 uur wordt door Squadra Veloce op wedstrijdsnelheid getraind in de omgeving van Eindhoven. Hierbij zal er aandacht zijn voor stuurmanskunst, in een groep rijden en inhoud kweken. Er wordt in twee groepen gereden, een snelle en een iets minder snelle… Vertrekpunt: politiebureau aan de Aalsterweg in Eindhoven. Mocht je geen racefiets hebben, dan is dat geen probleem; we hebben in het Studentensportcentrum namelijk een leenfiets staan. Voor meer info: trainer@squadraveloce.nl en www.squadraveloce.nl.

BEST

Summer Courses Wil jij ook de zomer in je bol, overdag een actueel technisch onderwerp en ‘s avonds je glas vol? Ga dan op BEST Summer Course; voor maximaal 45 euro twee weken naar een Europese bestemming met twintig tot dertig studenten uit heel Europa. Je gaat samen op excursies, neemt deel aan ontwerpwedstrijden en bezoekt internationale bedrijven. Bovendien is het elke avond feest.
Wil jij ook méér van Europa zien, kom dan naar de infobijeenkomst met gratis koffie en cake. Deze vindt vandaag, donderdag 13 april, plaats in de middagpauze, vanaf 12.30 uur in het Auditorium (zaal 12). Voor meer informatie: www.besteindhoven.nl of kom langs in ons hok: Hoofdgebouw -1.24 (bij de pinautomaat de trap af).

Diversen

Studentensportcentrum

Gewichtsplan Slank op vakantie? Neem deel aan gewichtsplan als het in uw eentje moeilijk lukt! Met ingang van woensdag 19 april houdt het Studentensportcentrum wederom een cursus ‘gewichtsplan’. Gewichtsplan is een stapsgewijze en gedragsmatige ondersteuning bij het afvallen. Gedurende acht wekelijkse bijeenkomsten krijgt u informatie en ondersteuning (waaronder weging) bij gewichtsvermindering. De cursus is aansluitend op uw werktijd en is gratis voor studenten en medewerkers met een sportkaart.
Voor nadere informatie of inschrijving mail naar G.L.M.Niemans@tue.nl.

Workshop jongleren Woensdag 19 april start in het Studentensportcentrum een workshop jongleren. Deze workshop staat onder leiding van Martijn van den Burg, een toptalent in Nederland op het gebied van jongleren. Behalve een verbetering van de oog-handcoördinatie vergroot deze bewegingsvorm ook het concentratievermogen. Jongleren werkt bovendien ontspannend en stressverlagend. Behalve allerlei soorten ballen kun je ook proberen om ringen, kegels en andere voorwerpen ordelijk door het luchtruim te laten zweven.
Iedereen met een geldige sportkaart is van harte welkom. De workshops vinden plaats op de woensdagen vanaf 18.30 uur in de gymzaal van het Studentensportcentrum. Zie ook onze website: www.tue.nl/sportcentrum.

Hinderniks Nieuwe leden gezocht Hinderniks zoekt nieuwe leden! Hinderniks is het TU/e-platform voor en door studenten met dyslexie, RSI, een chronische ziekte of handicap, kortom een functiebeperking. Wil jij jouw ervaringen over dit onderwerp delen, heb je vragen, wil je meedenken over verbeteringen aan de TU/e of ben je gewoon geïnteresseerd? Kom dan op maandag 24 april naar onze bijeenkomst in zaal 12 in het Auditorium, tussen 12.40 en 13.30 uur. Voor (meer) informatie:
hinderniks@tue.nl.

Stichting Fonds Studenten-voorzieningen Eindhoven

Gehonoreerde aanvragen Het fonds heeft onlangs aanvragen gehonoreerd van: ETVS Squadra Veloce: een gift van 500 euro voor de organisatie van de Grand Prix TU/e 2006; MATUE de Marketeer: een garantstelling van max. 750 euro op een tekort bij de organisatie van het Marketeer Congres 2006; ESAV Asterix: een gift van 250 euro en een garantstelling van 250 euro voor de organisatie van het Nederlandse Studentenkampioenschap Cross; THE Studs: een gift van 150 euro voor de organisatie van de Warming-Up Tournament; BEST Eindhoven: een gift van 1500 euro voor de organisatie van de Lowlands Meeting; ESDV Footloose: een gift van 2500 euro voor de organisatie van de European Tournament for Dancing Students; Stichting BOQ: een garantstelling van max. 500 euro voor de organisatie van de Softe Ballen Games voor een tekort bij een tegenvallend aantal bezoekers; Kinjin/Humanistisch Studentenraad-werk: een gift van 300 euro voor de organisatie van een drietal activiteiten.

Meer informatie op www.tue.nl/sfse/. Voor het indienen van een verzoek om financiële steun of informatie kan men terecht bij de adviseur van het Bestuur SFSE, mw. Elly van den BroekDingen, Studentensportcentrum, O.L. Vrouwestraat 1, 5612 AW Eindhoven (tel. 247 41 82, e-mail: p.v.d.broek.dingen@tue.nl).

Vacatures

Applicatieontwikkelaar en -beheerder kwaliteitszorg (V36294), Onderwijsinstituut (OWI), faculteit Elektrotechniek (0.9 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2217 t/m 3498 euro).

Technical Assistant for Interactive Mathematical Software (V32.956), Discrete Algebra and Geometry, department of Mathematics and Computer science (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2252 t/m 3554 euro).

Voor meer informatie ga naar: http://vacatures.tue.nl.Universiteitsberichten mogen maximaal 150 woorden lang zijn en moeten op de woensdag één week voor plaatsing binnen zijn. Ze kunnen worden gemaild naar universiteitsberichten@tue.nl.