Nieuws/ Korte Berichten

Rechtgezet
In Cursor 15 werd gemeld dat dr. Harm Dorren een Vici-subsidie heeft binnengehaald. Abusievelijk staat vermeld dat Dorren werkzaam is in de groep Opto-Electric Devices. Dit is niet correct; hij werkt in de groep Electro-Optical Communication Systems van de faculteit Elektrotechniek.

Diefstal laptop
De laptop van een Bouwkundestudent is donderdag 4 januari
gestolen vanaf vloer 4 van Vertigo. De student had zijn laptop een halfuur op een werkplek achtergelaten toen hij ging lunchen. Het apparaat was op slot en zat vast aan een beveiligingskabel. Toen de student terugkwam, was zijn laptop met tas weg. De bewakingsvideo’s zijn bekeken, maar hier is geen verdachte persoon uit naar voren gekomen.

Hbo wil alle eerstejaars bijspijkeren
De teruglopende kwaliteit van het taal- en wiskunde-onderwijs aan scholieren remt de groei van het aantal hoogopgeleiden. De hogescholen vragen het nieuwe kabinet daarom steun voor bijspijkercursussen. In een brief aan kabinetsinformateur Herman Wijffels verwijst HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra naar een recent rapport van de Onderwijsraad. Deze constateert niveauverlies bij wiskunde en Nederlands en vindt dat daar hoognodig iets aan moet gebeuren. Omdat dit niet van de ene op de andere dag geregeld zal zijn, wil het hbo ondersteuning om het kennistekort voorlopig zelf weg te werken. (HOP)

Camera’s tegen diefstal in het hbo
In driekwart van de hogescholen hangen beveiligingscamera’s tegen diefstal van computers, laptops, beamers en printers. Ook lopen er bij veel hogescholen beveiligers rond. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Capgemini voor de HBO-raad. De beveiligingskosten lopen aan de verschillende hogescholen uiteen van 11 euro tot 35 euro per student. Welke hogescholen het meest betalen, meldt de HBO-raad niet. Hogescholen blijken iets meer aan beveiliging te spenderen dan de gemiddelde gemeente: 190,54 tegen 183,15 per voltijdsaanstelling. (HOP)