Universiteitsberichten

Algemeen

Kantines

Openingstijden kantines in de tentamenperiode
In de tentamenperiode van maandag 15 januari t/m zaterdag 3 februari zijn de volgende veranderingen in de kantines: de kantines van het Paviljoen en het Auditorium zijn beperkt geopend van 08.30 - 14.00 uur. (geen avondmaaltijden in het Auditorium). De koffiebar in het Auditorium is tot 16.00 uur geopend. De kantine in Potentiaal is tijdens de tentamenperiode gesloten. Grand café de Zwarte Doos zal normaal geopend zijn (08.00 - 22.30 uur).

DPO

‘Presenteren met behulp van theatervaardigheden’
Acteurs weten vanaf de eerste stap die ze op het toneel zetten de aandacht van het publiek te trekken en die vast te houden. Hoeveel een publiek van een college of voordracht onthoudt, hangt af van een aantal aspecten:
- inhoud: structuur, opbouw, spreekschema’s, omgaan met hulpmiddelen; - expressie: houding, lichaamstaal, gebaren, stem, mate van (ont)spanning;
- relatie: contact maken en houden, hier-en-nu-aanwezig zijn.
In de training bekwamen docenten zich in voorgaande aspecten. Afhankelijk van ieders leerwensen wordt dieper op een bepaald aspect ingegaan. De training vindt plaats op vrijdag 9 en 16 februari 2007 van 9.30 uur tot 17.30 uur. Nadere informatie is te verkrijgen bij Harry van de Wouw (tst. 3126). Aanmelding: telefoon 2520, cursus.dpo@tue.nl of www.tue.nl/didactische_ scholing.

Mensen

Promoties

Ir. W. Kramer verdedigt op maandag 15 januari zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Dispersion of tracers in two-dimensional bounded turbulence’. Kramer promoveert aan de faculteit Technische Natuurkunde.
Ir. B.A.C. van As verdedigt op dinsdag 16 januari zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Tandem Catalysis in Polymer Chemistry’. Van As promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie.

Ir. A.J. van Rhijn verdedigt op donderdag 18 januari zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Configurable Input Devices for 3D Interaction using Optical Tracking’. Van Rhijn promoveert aan de faculteit Wiskunde & Informatica.

Faculteiten

Elektrotechniek

Bibliotheekpracticum E/IT (5J053) voorjaar 2007
Inschrijving mogelijk tot twee weken voor de instructie. Per practicumsessie minimaal drie, maximaal zestien deelnemers. Instructiemiddagen: donderdag 15 februari, woensdag 18 april en woensdag 20 juni 2007 om 13:30 uur, De Hal 1.05. Inschrijven bij Bibliotheek E: aan de balie, per telefoon 2532 of per e-mail Elektrotechniek.bib@tue.nl. Benodigde gegevens: Naam met voorletters, TU/e-identiteitsnummer, volledig adres, telefoonnummer. Voor informatie zie de website van de Bibliotheek http://w3.tue.nl/nl/diensten/bib onder Bibliotheeklocatie Elektrotechniek, Onderwijs 5J053.

Diversen

SFSE

Gehonoreerde aanvragen
De stichting heeft aanvragen gehonoreerd van: M.C.G.V. Stack: een gift van 1.000 euro voor het opzetten van een radiozender tijdens de Intro; Humanistisch Studentenraadswerk: een gift van 150 euro voor een Japanse theeceremonie; studievereniging Cheops: een gift van 250 euro voor een drietal lezingen; toneelvereniging Doppio: een garantstelling van maximaal 2.150 euro op een tekort bij een extra cabaretproductie; Eindhovense Studenten Sport Federatie: een gift van 255 euro voor de organisatie van de Van Lint Sportweek.
Meer informatie op www.tue.nl/sfse/. Voor het indienen van een verzoek om financiële steun of info kan men terecht bij Mw. Elly van den Broek-Dingen, Studentensportcentrum, O.L. Vrouwestraat 1, 5612 AW Eindhoven (tel. (247 41 82), e-mail: p.v.d.broek.dingen@tue.nl

Vredescentrum

Lunchdebat ‘Democratie in Rusland’
Donderdag 18 januari, aanvang 12.45 uur tot circa 14.00 uur, vindt in zaal 5 van het Auditorium een lunchdebat plaats met als titel ‘Rusland, dreigende teloorgang democratie?’ Rusland-kenner dr. André Gerrits, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, zal een lezing over dit onderwerp geven. Lange tijd gold de Sovjetunie als communistisch blok, waar het uiten van een afwijkende mening gevaarlijk was. Een deportatie naar Siberië was een van de schrikbeelden. Dit ‘Oostblok’ gold als militaire bedreiging voor het Westen. Vooral onder leiding van Michael Gorbatsjov kwam er de ‘Glasnost’ en hiermee een aanval op het communisme. Er kwam meer democratie en de eerdere Sovjetunie viel uiteen. De democratie in Rusland stond echter onder druk. Onder de tegenwoordige president Poetin lijkt dit in versterkte mate het geval. Andersdenkenden komen ineens om het leven. Komt daar langzaam een einde aan de pas begonnen democratie?

Vacatures

Teamleider Kantinezaken Studentensportcentrum (V82.023), dienst Algemene Zaken (0.8 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 6 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1.656 t/m 2.303 ).

Coördinator (V39.415), User-System Interaction, faculteit Technologie Management (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 9 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.359 t/m 3.239 euro).

2 PhD students (V36302), department of Electrical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1.933 t/m 2.472 euro).

Facultaire roostercoördinator (32.970), Onderwijsbureau, faculteit Wiskunde en Informatica (0.7 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 7 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1.879 t/m 2.539 euro).

Secretaresse (V35.370), opleidingsinstituut, faculteit Werktuigbouwkunde (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 5 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1.545 t/m 2.200 euro).

Functioneel beheerder / medewerker bestuurlijke informatievoorziening (m/v) (V28.0611), Onderwijs en Studenten Service Centrum (0.9 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.252 t/m 3.554 euro).

PhD at the Department of Electrical Engineering (V36303), department of Electrical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1.933 t/m 2.472 euro).

2 x PhD at the Department of Electrical Engineering (V36304), (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1.933 t/m 2.472 euro).

2 x PhD at the Department of Electrical Engineering (V36305), (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1.933 t/m 2.472 euro).

PhD-student ‘Screening for rupture-prone atherosclerotic plaques with molecular’ (V50.073), Biomedical NMR , department of Biomedical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1.933 t/m 2.472 euro).

Voor meer informatie ga naar: http://vacatures.tue.nl.

Universiteitsberichten mogen maximaal 150 woorden lang zijn en moeten op de woensdag één week voor plaatsing binnen zijn. Ze kunnen worden gemaild naar universiteitsberichten@tue.nl.