Universiteitsberichten

Algemeen

Didactical education/DPO

Course ‘Teaching and Learning in Higher Education’ for teachers and PhD’s
The course ‘Teaching and Learning in Higher Education’ will take place on Tuesday 17th (whole day), Thursday 19th (morning) and Tuesday 24th (whole day) of April 2007. The course is intended for both experienced and inexperienced teachers, post docs and PhD students. The course offers a broad orientation on several teaching activities and offers a good preparation for giving lectures, tutorials and so on. During the course, the participants will be actively involved, for instance by giving presentations and by exchanging ideas and experiences. Participation for teaching staff of the TU/e is free of charge.
Further information can be obtained from Christina Morgan (3475) or Harry van de Wouw (3126). You can enrol for the course by telephone (2520), by e-mail (cursus.dpo@tue.nl), or by Internet (www.tue.nl/course_information).

Workshop ‘Presenting own research’
A course for lecturers and PhD students on the preparation and giving of presentations. In April 2007 the trainers of DPO will run a workshop on presenting colloquia. The workshop will occupy a total of three afternoons, on Monday April 16th, Wednesday April 18 th and Monday April 23rd. The workshop is intended for lecturers and PhD students who want to learn (more) about conveying information to an audience in an understandable and interesting way. The workshop covers both the preparation and the presentation of colloquia. Apart from a number of specific exercises, most of the time on the course will be devoted to actually holding presentations. The participants’ own questions and a number of general themes will be considered during the discussions preceding and following these presentations.
The course is free for employees and PhD students of the TU/e. Further information can be obtained from Willem van Hoorn (4237). You can enrol for the course by telephone (2520), by e-mail (cursus.dpo@tue.nl), or by Internet (www.tue.nl/course_information).

Mensen

Intreerede

Prof.dr. W.M.G. Jochems (TULO) houdt op vrijdag 9 maart om 16.00 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium zijn intreerede. De titel van de rede is: ‘Onderwijsinnovatie als leidraad voor onderwijsresearch en professionele ontwikkeling’.

Promoties

W. Han MSc verdedigt op dinsdag 13 maart zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Supported Homogeneous Catalysts on Flat Model Surfaces for Ethylene Polymerization’. Han promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie. De promotor is prof.dr. J.W. Niemantsverdriet.

Ir. J. Mans verdedigt op woensdag 14 maart zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Streak development and breakdown during bypass transition’. Mans promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde. De promotor is prof.dr.ir. A.A. van Steenhoven.

Ir. J. de Hoogh verdedigt op donderdag 15 maart zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Application of Local Defect Correction to a passive tracer in a turbulent channel flow’. De Hoogh promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde. De promotoren zijn prof.dr.ir. J.J.H. Brouwers en prof.dr. R.M.M. Mattheij.

Ir. P.J. van den Oever verdedigt op donderdag 15 maart zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘In situ studies of silicon-based thin film growth for crystalline silicon solar cells’. Van den Oever promoveert aan de faculteit Technische Natuurkunde. De promotor is: prof.dr.ir. M.C.M. van de Sanden.

Bedankt

Dinsdag 27 februari heb ik, na bijna 42 jaar, afscheid genomen van de TU/e. De afscheidsreceptie was onvergetelijk, ook voor mijn echtgenote Liek en onze zoon Bas. Zovelen waren gekomen, dat ik helaas niet iedereen persoonlijk heb kunnen begroeten. De sfeer was fantastisch, mooie woorden zijn gesproken. Menig fles wijn is mij aangereikt met de woorden om deze in goede gezondheid te legen; op ieders gezondheid zal ik dat doen. De studieverenigingen Simon Stevin en Protagoras bedank ik voor het op het lijf geschreven Simon-Monopoly-spel, de Prot-klok en het begeleidende lied. De vele gelukwensen en cadeaus waren overweldigend, ik ben erdoor geraakt. Met een goed gevoel neem ik afscheid van de TU/e en laat u allen in dank achter. Het gaat u allen goed.

Piet de Waal

Faculteiten

Wiskunde & Informatica

Algemeen Wiskunde Colloquium
Spreker: Henk van der Kooij (Freudenthal Instituut). Titel: Wiskunde in het voorgezet onderwijs: leren ze nog wel wat? Datum: Dinsdag 13 maart 2007
Tijd: 16.30-17.30 uur. Plaats: Auditorium 11.
Alom wordt gesproken over de slechte aansluiting VO-HO voor wiskunde. Is het echt zo slecht gesteld met het onderwijs van nu? Wat wordt er eigenlijk nog behandeld? Het lijkt goed om de huidige situatie in historisch perspectief (vanaf begin jaren tachtig) te zetten en te proberen daarmee een realistisch beeld te scheppen van de stand van zaken op dit moment en kort vooruit te kijken naar de toekomst.

Diversen

ESK

Films
De bijbel heeft door de tijden heen filmmakers geïnspireerd om bepaalde bijbelpassages te verfilmen. Dit voorjaar zullen we films van het Bijbelse genre laten zien.
Woensdag 14 maart Jezus Christ Superstar. Om 20.00 uur in Eskafé.
Donderdag 15 maart draait de film The Maltese Falcon uit 1941 om 20.00 uur in Eskafé. Over jacht op imaginair geluk en rijkdom. Naar het boek van Dashiell Hammet. Met Humphrey Bogart en Sydney Greenstreet.

Actualiteitenavond

De klimaatverandering en ik!
Dankzij de film van Al Gore en het IPCC-rapport is de dader van het klimaatprobleem nu officieel aan de schandpaal genageld. De mens heeft het gedaan en de mens zal het dus moeten oplossen. Kortom: De verantwoordelijkheid ligt nu bij iedereen en dus bij niemand. Dat wisten we eigenlijk allemaal wel. Het gevaar bestaat opnieuw dat de plotselinge aandacht voor het klimaat slechts een kortstondige hype is. Maar laten we dat toe?
Voel jij je ook aangesproken door de klimaatproblematiek? Denk je dat verandering mogelijk is? Hoe en op welk niveau? Wat kun jij eraan doen? Wat wil jij eraan doen? Hierover en nog meer willen we graag met elkaar in gesprek gaan.
Donderdag, 15 maart, 20.00 uur in ESKafé.
Informatie: t.hemmes@student.tue.nl; m.l.g.boerlage@tue.nl; e.fricker@tue.nl.

Vacatures

PhD-student Photonic crystal tunable nanocavities (V34.284), the group Photonics and Semiconductor Nanophysics, department of Applied Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1.933 t/m 2.472 euro).

Medewerker Onderwijsadministratie (V51.043), Onderwijsbureau, faculteit Industrial Design (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 5 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1.545 t/m 2.200 euro).

Administrateur (V84.011), dienst Financiële en Economische Zaken (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.145 t/m 2.867 euro).

Junior medewerker Planning & Control (V84.010), Planning & Control, dienst Financiële en Economische Zaken (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.145 t/m 2.867 euro).

PhD ‘Ultra-fast multi-level photonic signal processing’ (V36313), department of Electrical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1.933 t/m 2.472 euro).

PhD-student Nanoelectromagnetism on semiconductor quantum dots (V34.285), the group Photonics and Semiconductor Nanophysics, department of Applied Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1.933 t/m 2.472 euro).

Postdoc ‘Advanced Diagnostics for Thermo-Chemical Processing of Biomass’ (V35.374), Environmental Technology Group, department of Chemical Engineering and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.740 t/m 2.852 euro).

 

Voor meer informatie ga naar: http://vacatures.tue.nl.

Universiteitsberichten mogen maximaal 150 woorden lang zijn en moeten op de woensdag één week voor plaatsing binnen zijn. Ze kunnen worden gemaild naar universiteitsberichten@tue.nl.