colofon

2007 Auteursrechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de hoofdredacteur.
De redactie behoudt zich het recht voor aangeboden artikelen te wijzigen.

Redactie Han Konings (hoofdredacteur), Jim Heirbaut, Ivo Jongsma, Brigit Span (eindredacteur), Monique van de Ven, Enith Vlooswijk, Chriz van de Graaf

Medewerkers Ruben Libgott, Benjamin Ruijsenaars, Gerard Verhoogt, Paul Weehuizen, Anouck Vrouwe

Fotografen Bart van Overbeeke, Bram Saeys, Rien Meulman, Irene Wouters

Redactieraad prof.dr.ir. Maarten Steinbuch (voorzitter),Agnes van Hemert (secretaris), drs. Joost van den Brekel, prof.dr.ir. Han Meijer, Wouter Schilpzand

Basisvormgeving Koos Staal bno

Lay-out Esther Valk

Website onderhoud Frans van Gastel, Bart van Loenen

Druk Drukkerij E.M. de Jong BV Baarle-Nassau

Advertenties Bureau Van Vliet BV, Passage 13-21, 2042 KS Zandvoort
tel. 023-5714745
E-mail zandvoort@bureauvanvliet.com
Internet www.bureauvanvliet.com

Redactie-adres TU/e W-hal 1.25, postbus 513, 5600 MB Eindhoven
Telefoon 040-247 2961
E-mail cursor@tue.nl
Internet: www.tue.nl/cursor

Een jaarabonnement op Cursor kost 47,50 euro