Even fijn bezig zijn

Bier als hobby en toch geen buikje

Het huis waarin hij woont lijkt meer op een museum dan op een normaal woonhuis. De benedenverdieping ziet er nog redelijk gewoon uit, maar de bovenverdiepingen worden versierd door uitstallingen van bierglazen, bierflesjes en ander-soortige bierartikelen. De muren en plafonds zijn behangen met bierviltjes en bieretiketten en op zijn kamer staan dozen vol met kroonkurken van bierflesjes. Het is duidelijk: hier woont een echte bierliefhebber. Toch is bij Renno Langeraert, zesdejaars scheikundestudent, nog geen bierbuikje te bespeuren.

Vreemd genoeg was het Renno’s oma die hem de aanleiding gaf voor deze hobby. Renno was pas een jaar of zeven toen zij hem een collectie kroonkurken gaf om met zijn speelgoedauto te vervoeren. Renno’s vader vond dit wel een leuk idee en begon allerlei soorten buitenlands bier te drinken om de verzameling kroonkurken uit te breiden. Al snel ontstond het idee om ook de flesjes en etiketten te bewaren en zo groeide de verza-meling in hoog tempo. Pas vele jaren later dronk Renno zelf zijn eerste biertje.

De verzameling groeide zo snel dat er op een gegeven moment ruimtegebrek ontstond. Noodgedwongen heeft Renno zich daar-om gespecialiseerd in de Zeeuwse bierbrouwerijen en kroonkurken uit de gehele wereld. De rest van de verzameling heeft hij weggegeven aan andere verzamelaars. De reden om te kiezen voor de Zeeuwse bierbrouwerijen was eigenlijk een logische. Renno is namelijk geboren en getogen in Goes en heeft zodoende een hechte band met Zeeland. In Zeeland zijn er op dit moment vijf bierbrouwerijen waarvan er een commercieel is. Renno heeft een groot plakboek gemaakt met informatie over al deze brouwerijen en over de geschiedenis van de Zeeuwse brouwerijen in het algemeen. Opmerkelijk is dat de laatste brouwerij zijn deuren in 1964 sloot en dat pas in 1988 de eerste brouwerij, ‘De Gans’, zijn deuren weer opende.

Naast Zeeuwse bierartikelen verzamelt Renno ook Belgische ‘ribbelglazen’ en kroonkurken. Hij is aangesloten bij Cap Collector een internationale vereniging voor kroonkurkenverzamelaars. Deze vereniging telt ongeveer zeventig leden verspreid over de hele wereld, waarvan er slechts twaalf in Nederland wonen. De vereniging organiseert eens per jaar een ruilbeurs en verder ruilen de leden vooral per post. Via e-mail leggen zij de contacten en maken zij afspraken met elkaar.

Een dag per week besteedt Renno aan het lezen van vakbladen, het zoeken naar informatie op Internet, het beantwoorden van e-mails, het sorteren van de binnengekomen kroonkurken en het samenstellen van postpakketjes voor andere verzamelaars. Wat Renno zo aanspreekt aan deze hobby zijn de contacten die hij heeft met buitenlandse verzamelaars. Renno heeft ook een homepage (www.stack.nl/~renno), waarop verzamelaars kunnen zien wat hij al in zijn verzameling heeft en wat nog niet. Via deze weg komt hij in contact met vele verzamelaars.

Behalve zijn lidmaatschap bij Cap Collector is hij ook aangesloten bij BAV, een vereniging voor verzamelaars van bierartikelen. Dit is een Nederlandse vereniging die ongeveer tweeduizend leden telt. Deze vereniging organiseert twee keer per jaar een grote landelijke ruilbeurs, die door Renno altijd trouw bezocht wordt en verder organiseert het regelmatig kleinere regionale ruilbeurzen. Regelmatig schrijft Renno artikelen voor het verenigingsblad met nieuws over de Zeeuwse bierbrouwerijen.

Naast deze bijzondere hobby is Renno ook actief bij IRCE. Hij is vorig jaar voorzitter geweest van deze studentenvereniging. Volgend jaar bestaat IRCE vijftien jaar. Ter gelegenheid van dit lustrum laat Renno een speciaal bier brouwen dat bij het grote lustrumfeest gedronken gaat worden. Door zijn twee grote hobby’s op deze wijze te combineren wil hij zijn studententijd op een leuke manier af- sluiten.Naam: Renno Langeraert
Studeert: Scheikundige Technologie
In de rubriek ‘Even fijn bezig zijn’ halen Rob Schram en Miranda Swier elke week een TUE-medewerker of TUE-student voor het voetlicht met zijn of haar specifieke hobby. Heb jezelf een speciale hobby en wil je daarover je verhaal wel kwijt, neem dan contact op met de redactie van Cursor.