Mensen

In memoriam

Afgelopen vrijdag, 22 januari, overleed prof.ir. P.A. de Lange, emeritus hoogleraar Afbouwtechniek en oud-decaan van de faculteit Bouwkunde.

Pieter Albert de Lange, geboren op 21 oktober 1921 te Dordrecht, begon na een gymnasium-opleiding aan de studie weg- en waterbouwkunde aan de TH Delft. Al tijdens zijn studie trad hij op 1 januari 1947 in dienst van de Technisch Physische Dienst van TNO bij de ‘Acoustische afdeling’, toen drie personen tellende. Vanaf 1950 was hij afdelingsleider. In 1954 behaalde hij het diploma civiel ingenieur. In 1955 werd de Acoustische afdeling de afdeling Geluid met onder andere de onderafdeling ‘Voorlichting en Adviezen’ onder leiding van de Lange. Op 29 november 1968 werd hij benoemd tot hoogleraar afbouwtechniek aan de toen ruim een jaar oude afdeling Bouwkunde van de TH Eindhoven met de nadruk op bouw- en zaalakoestiek en de algemene bouwfysica. Op 1 november 1987 ging hij met emeritaat na een afsluitende periode als decaan van de faculteit Bouwkunde. Op 11 september 1987 gaf hij zijn afscheidscollege. In de periode 1969-1986 was hij adviseur van de TPD voor zaalakoestische aangelegenheden.

De Lange was een actief persoon en heeft op veel gebieden functies vervuld, meestal uit hoofde van zijn beroep en functie. Zijn grote verdiensten lagen op twee gebieden: de kennisoverdracht betreffende de bouw- en zaalakoestiek naar de bouwpraktijk, zowel gedurende de TPD-tijd als in de TH-functie, zowel stimulering van onderzoek in de bouw op akoestisch gebied als het toepassen van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk. En het opbouwen en mede ontwikkelen van een expertise op zaalakoestisch gebied en het toepassen van onderzoekresultaten van TH Delft (groep Akoestiek). Uit de vele uitgevoerde projecten op zaalakoestisch gebied die (mede) door hem geadviseerd zijn noemen we enkele: De Doelen in Rotterdam, Circustheater in Scheveningen, Stopera in Amsterdam, De Oosterpoort in Groningen, Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht en Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven.

De Lange kwam uit een familie van schoolmeesters en was er zelf ook een. Zijn grote taalvaardigheid, goede contactuele eigenschappen en belezenheid zullen velen zich nog herinneren. Niet alleen de vele studenten die bij hem zijn afgestudeerd hebben hiervan veel opgestoken, maar ook collega’s. Het ‘frapper toujours’ was een van zijn vele geliefkoosde uitspraken.

Ook het onderwijs heeft van zijn talenten geprofiteerd. Hij was de eerste hoogleraar die onderwijs gaf in de bouwfysica; zijn voorliefde lag bij de (zaal)akoestiek. Steeds heeft hij daarbij een belangrijke brugfunctie vervuld tussen de fysici en de bouwkundigen. Hij heeft in belangrijke mate mede vorm gegeven aan wat nu de capaciteitsgroep Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving (FAGO) heet.

Een zestigtal studenten is bij hem afgestudeerd. Enkelen zijn duidelijk in zijn voetsporen getreden. Het Laboratorium voor Akoestiek, dat in 1981 werd opgeleverd, had hem als initiator. De applicatiecursus Bouwfysica aan de HTS in Den Bosch, waarvan hij de mede-oprichter was, startte in 1963 en loopt nog steeds. De Lange was in 1973 mede-oprichter en curator van de Hogere Kursus Akoestiek (HKA) te Antwerpen. Deze cursus is onlangs voor de 25ste keer gegeven. In 1985 was de Lange mede-initiator van de bijzondere leerstoel Geluidarm Construeren aan de afdeling Werktuigbouwkunde van de THE.

Na zijn emeritaat in 1986 bleef de Lange nog actief op een aantal gebieden, hoewel langzamerhand afbouwend. Helaas moest hij zich in begin 1994 om gezondheidsredenen definitief uit alle functies terugtrekken. Sindsdien kwam hij weinig meer in de openbaarheid.

In hem verliezen we een markante, extraverte en warme persoonlijkheid. We wensen zijn vrouw en kinderen alle kracht toe om dit verlies te dragen.

H.J. Martin,
namens de faculteit Bouwkunde en FAGO