spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Cursor staat op een laag pitje vanwege de zomervakantie, maar op deze site verschijnt nog geregeld nieuws. De eerstvolgende papieren Cursor komt 4 september uit.
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Masterclasses over energie en klimaat

25 augustus 2008 - De TU/e start dit jaar met speciale ‘masterclass-dagen’ rondom de thema’s energie en klimaat. Doel is promovendi en masterstudenten van de TU/e en andere universiteiten de kans te geven zich te verdiepen in dit thema. x43_s.jpg

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder andere klimaatontwikkeling en de mogelijkheden van verschillende vormen van energiewinning als zonnecellen, wind- en kernenergie en biobrandstoffen.

In elke masterclass wordt één specifiek onderwerp toegelicht door een zestal experts afkomstig van verschillende universiteiten en instituten. In deze zes colleges komen steeds de mogelijkheden en belemmeringen aan de orde.

De eerste dag is op dinsdag 23 september en heeft als onderwerp ‘Onzekerheid in klimaatontwikkeling’. Op 4 november staat de tweede masterclass-dag gepland met het onderwerp ‘Biobrandstoffen en biodiversiteit’. In totaal worden er in de komende twee collegejaren een achttal van dergelijke masterclass-dagen georganiseerd.

De masterclasses zijn een initiatief van emeritus hoogleraar Daan Schram (faculteit Technische Natuurkunde) en dr.ir. Geert Verbong (faculteit Technologie Management), mede naar aanleiding van een reeks KNAW discussiedagen. Er blijkt een groeiende behoefte te bestaan aan wetenschappelijke achtergronden en gedetailleerde informatie over deze belangrijke problematiek. Het is de bedoeling dat de Engelstalige masterclasses aanvullend zijn op het reguliere onderwijs aan de universiteiten.

Deelname aan de masterclass-dagen staat open voor alle promovendi en masterstudenten in de laatste fase van hun studie. Inschrijven kan via de website www.tue.nl/energydays, waarbij vijftien euro aan kosten worden gerekend voor de lunch. Hier is tevens meer informatie te vinden.