spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kBCursor in PDF formaatCursor als PDF
Special Cursor 50 jaarSpecial Cursor 50 jaar
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Geen extra geld voor drie TU’s
17 september 2009 - De drie TU’s willen hun samenwerking verder intensiveren en uitbreiden en denken daar jaarlijks 65 miljoen euro extra voor nodig te hebben. Uit de rijksbegroting voor komend jaar en de prognoses voor de jaren daarna blijkt dat men daar niet op hoeft te rekenen. Middelen waarover al afspraken gemaakt waren, zijn zelfs helemaal geschrapt. CvB-lid mr. Jo van Ham vindt dat de verkeerde keuzes gemaakt worden. “In het buitenland doet men het anders.”

De TU/e, de TU Delft en de Universiteit Twente willen één onderwijsgemeenschap gaan vormen. Zo wordt het voor studenten mogelijk om te kiezen uit een breed onderwijsaanbod en uit onderdelen die hen het meest aanspreken. Ook vergemakkelijkt het de overstap naar een andere TU, zo is te lezen in het Ontwikkelingsplan 3TU.Federatie 2009-2012, dat vorige week werd gepresenteerd. Verder wordt op dit moment gewerkt aan één digitale leer- en werkomgeving voor de drie TU’s, waardoor vakken en informatie snel en eenvoudig kunnen worden uitgewisseld. In de nabije toekomst moeten studenten ook via internet of een videokanaal onderwijs op afstand kunnen volgen.

Bundeling
Op onderzoeksgebied blijven de TU’s investeren in een bundeling van excellent onderzoek rondom maatschappelijke thema’s zoals duurzame energie en hightech systemen. Men wil de vijf bestaande ‘Centres of Competence’ uitbreiden. Gedacht wordt aan onderzoeksgebieden met potentie, zoals toegepaste wiskunde, logistiek en bouw. Ook de zes in opbouw zijnde ‘Centres of Excellence’ wil men uitbreiden. Hierin streven de beste onderzoekers, samen met nieuw aan te trekken tophoogleraren, naar afstemming en focus van het onderzoek.

Omdat het aantrekken van die hoogleraren wat moeizaam verloopt, hebben de TU’s met het ministerie afgesproken om het restant van de 50 miljoen die hiervoor is toegezegd, zo’n 25 miljoen, uit te smeren over een langere periode. Tot en met 2014 om precies te zijn, waarvan dit jaar 7 miljoen wordt overgemaakt en de drie daaropvolgende jaren rond de 6 miljoen. In 2013 en 2014 staat er nog 3,5 en 1,5 miljoen voor op de begroting. Om de universitaire kennis optimaal te benutten, willen de drie TU’s de samenwerking met het bedrijfsleven intensiveren en nieuwe bedrijvigheid door jonge technostarters stimuleren.

Voor het kunnen uitvoeren van al deze initiatieven en het op peil brengen en houden van de onderzoeksinfrastructuur denken de drie TU’s jaarlijks een extra bijdrage van 65 miljoen nodig te hebben. In de rijksbegroting van dinsdag 15 september is daarvan niets terug te vinden. Sterker nog, een structurele bijdrage van 2 miljoen die de drie TU’s dit jaar zouden ontvangen en die zou oplopen tot 10 miljoen in 2010 en 15 miljoen in 2011, ontbreekt in de begroting volledig. Pas in 2011 staat er voor een periode tot en met 2014 voor de samenwerking jaarlijks een bedrag van 11 miljoen ingepland. Maar dat is een bedrag dat gereserveerd is bij het ministerie van Financiën, waarmee het nog niet zeker is dat het uiteindelijk ook volledig beschikbaar komt.

Teleurgesteld
CvB-lid mr. Jo van Ham is teleurgesteld door de maatregelen. “Hier is een lang voortraject aan vooraf gegaan en daarom verbaast het me dat die bedragen plots geschrapt worden. Ik denk dat onze overheid hiermee de verkeerde beslissingen neemt, want ik zie dat bijvoorbeeld in Duitsland en de Verenigde Staten de investeringen in de kenniseconomie juist toenemen. Dat er een begrotingsprobleem is, is evident - maar ik begrijp de keuzes niet.”(FvO/HK)/.