spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kBCursor in PDF formaatCursor als PDF
Special Cursor 50 jaarSpecial Cursor 50 jaar
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Personeelsfractie UR zoekt nieuw bloed
8 oktober 2009 - Drie zittende leden van de uit negen personen bestaande personeelsfractie van de universiteitsraad zijn niet meer herkiesbaar bij de komende verkiezingen op 8 en 9 december. Op dit moment zijn daarvoor nog maar twee nieuwe kandidaten. “Dat een zetel onbezet zou blijven, moet koste wat kost voorkomen worden.”

Eerdaags vinden alle medewerkers van de TU/e een boodschap van de personeelsfractie PUR in hun mailbox, met daarin een oproep om per 1 januari 2010 deel te gaan uitmaken van de U-raad. Dr. Jos Maubach, voorzitter van PUR: “Het is één van de middelen die we inzetten om meer kandidaten op de lijst te krijgen. Want als er dadelijk ook werkelijk wat te kiezen is, wat inhoudt dat er meer dan negen kandidaten op de lijst moeten staan, versterkt dat ook onze positie. Als altijd maar dezelfde mensen de kar trekken, is het College van Bestuur ook sneller geneigd om te zeggen: ‘Zie je wel, die medezeggenschap leeft helemaal niet aan de TU/e’.”
“En dat is niet best”, zegt fractielid ir. Rinus van Weert, “daar de huidige collegevoorzitter nu ook niet echt medezeggenschap-minded is.” Volgens De Weert is meer doorstroming in de fractie, waarvan diverse leden nu al tien tot twaalf jaar deel uitmaken, broodnodig. “Anders treedt onvermijdelijk verstarring op.”
Onbekendheid met het werk van de U-raad is één van de grootste struikelblokken bij de werving van nieuwe mensen, denkt Maubach. “Daar ligt dan ook een taak voor ons. We beraden ons samen met de twee studentenfracties hoe we de U-raad meer kunnen gaan laten leven onder de TU/e-gemeenschap. Als PUR hebben we nu bijvoorbeeld onze missie en ons verkiezingsprogramma duidelijk op de site van de U-raad gezet. Daarnaast zoekt iedereen binnen zijn eigen kring, zijn eigen faculteit of eigen dienst naar mogelijke kandidaten.”

Op dit moment staan voor de drie leden die vertrekken alweer twee kandidaten klaar en is men met een derde persoon in gesprek. Dat een zetel onbezet zou blijven, is iets waar Maubach niet aan wil denken. “Niet alleen kost dat je een stem in de raad, maar het maakt ook het werk van de resterende leden in allerlei commissies een stuk zwaarder.” (HK)/.