spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kBCursor in PDF formaatCursor als PDF
Special Cursor 50 jaarSpecial Cursor 50 jaar
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
TU/e sluit 2009 af met 2,5 miljoen winst
15 april 2010 - Het exploitatieresultaat van de TU/e over 2009 bedraagt 2,5 miljoen euro positief. De totale omzet lag op ruim 294 miljoen. Het overschot staat in scherp contrast met de tekorten in Delft en Twente.

De TUD moet een gat van 15 miljoen wegwerken en de UT kwam vorig jaar 11 miljoen tekort. In 2009 stegen de baten met 6,3 miljoen ten opzichte van 2008 en de lasten liepen op met 5,5 miljoen. De rijksbijdrage viel 3,2 miljoen lager uit. Dat werd vooral veroorzaakt door een lagere toebedeling uit het landelijke verdeelmodel, met name door de overheveling van honderd miljoen euro uit de eerste geldstroom naar NWO. De opbrengst uit werk voor derden is vorig jaar met elf procent gestegen, wat zich vertaalt in een bedrag van 8,5 miljoen. Een deel daarvan is terug te voeren op de kenniswerkersregeling.Aan de lastenkant zijn vooral de personele kosten stevig gestegen, met een bedrag van 10,4 miljoen (op een totaal van ruim 187 miljoen). Dat is deels te wijten aan een toename van de bezetting en deels door nieuwe cao-afspraken. (HK)/.