spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Ook de Cursor-redactie geniet van een welverdiende zomervakantie. Dit betekent niet dat er niets gebeurt aan de TU/e en dat daar niet over wordt geschreven. Op deze plek vindt u daarom geregeld nieuws deze zomer.

Op donderdag 9 september verschijnt de eerste papieren Cursor van de nieuwe jaargang.

De IntroCursors zijn te vinden in het archief

Cursor in PDF formaatCursor als PDF
Special Cursor 50 jaarSpecial Cursor 50 jaar
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

TU/e onderzoekt werksituatie ambulancepersoneel

22 juli 2010 - De TU/e gaat onderzoeken hoe ambulancepersoneel gepast kan reageren op (agressieve) omstanders. Ook wordt gekeken over welke capaciteiten paramedici moeten beschikken om een conflictsituatie te beheersen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt hiervoor ruim anderhalve ton beschikbaar aan de capaciteitsgroep Human Performance Management (HPM) van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences. x4_s.jpg

Een onderzoeksteam, bestaande uit hoogleraar Eva Demerouti, dr. Sonja Rispens  en dr. Josette Gevers, heeft de aanvraag bij NWO gedaan. Volgens Gevers gaat het om een uniek onderzoek. “Er zijn tot op heden wel metingen gedaan naar het aantal incidenten en er zijn protocollen opgesteld. Welke interventies je moet plegen om ambulancepersoneel te wapenen tegen lastige omstanders is echter nooit onderzocht. We zijn wat dat betreft in een gat gesprongen.”

In de aanloop van het onderzoek is de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost benaderd. Net als NWO reageerde deze organisatie erg enthousiast op het onderzoeksvoorstel. “We gaan ons richten op de teams van paramedici en de situaties waarin zij werken. Daarbij zoomen we in op de rol die omstanders spelen”, aldus Gevers.

Stress
Het onderzoek moet duidelijk maken hoe en waarom ambulancepersoneel reageert op omstanders, en dan vooral op mensen die de boel (on)bewust frustreren. Gevers: “Paramedici werken al onder hoge stress. Welke persoonlijke vaardigheden kunnen ze inzetten tegen lastige omstanders? Volgens ons scheelt het als ze zelfverzekerd zijn, iets weten van conflictmanagement en begrijpen waar de emoties vandaan komen.”

Ook de vaardigheden van een team kunnen daarbij helpen, verwacht ze. “Het is belangrijk dat teamleden elkaar fysiek en emotioneel ondersteunen. Maar ook goede communicatie helpt. Vaak stoppen mensen met praten als ze onder hoge druk moeten werken, terwijl dat juist zo belangrijk is.”

Omstanders
Gevers benadrukt dat deze theorie speculatief is. Het onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de persoonlijke capaciteiten en teamvaardigheden van invloed zijn tijdens een conflict tussen ambulancepersoneel en omstanders.
Het onderzoek wordt opgesplitst in twee delen. Het eerste half jaar zal een labstudie plaatsvinden waarbij proefpersonen taken verrichten terwijl omstanders in verschillende gradaties invloed proberen uit te oefenen.

Daarna worden anderhalf jaar paramedici in het veld gevolgd en krijgt ambulancepersoneel simulatietrainingen. Tijdens nagebootste ongevallen zal een groep hulpverleners zonder training werken, een tweede groep volgt een teamtraining en een derde onderzoeksgroep krijgt zowel een teamtraining als een training conflictmanagement.

Gevers: “De training van ambulancepersoneel is nu nog heel technisch gericht. Ze leren vooral welke medisch hulp ze een slachtoffer in een bepaalde situatie moeten bieden. Als hulpverleners beter leren omgaan met emotionele conflicten die zich voordoen, zullen ze zich meer op hun gemak voelen en beter kunnen werken.” (FvO)