spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Oog op de toekomst
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Innovation Lab elfde centrale dienst van de TU/e
  31 maart 2011 - Innovation Lab is per 1 maart de elfde centrale dienst van de TU/e. De universiteitsraad besloot maandag 28 maart met terugwerkende kracht akkoord te gaan met een aanpassing van het Bestuurs- en Beheersreglement (BBR) die hiervoor noodzakelijk was.

  Innovation Lab bv werd in 2004 opgericht ter bevordering van de valorisatie van wetenschappelijke kennis en kwam te vallen onder de TU/e Holding. Sinds 2009 bestaat er ook een beheerseenheid Innovation Lab, waarbij het personeel gewoon in dienst is van de TU/e. Door van beide organisaties nu één centrale dienst te maken, wordt volgens collegelid Jo van Ham een situatie geformaliseerd die eigenlijk al bestaat. Van Ham: “Kennisvalorisatie is inmiddels ook de derde kerntaak van een universiteit naast onderwijs en onderzoek. Dat is wettelijk zo vastgelegd en het IL is daar de serviceafdeling voor.”

  Eigenlijk had het CvB bij de vorige vergadering van de U-raad op 14 februari de zaak al geregeld willen hebben, maar toen wilden de raads-leden nog nadere tekst en uitleg van de directeur van het IL bv, Steef Blok. Vorige week praatte Blok, die ook het nieuwe diensthoofd wordt, ze bij. Hij onderschrijft de argumentatie van het CvB. Blok: “De bv heeft in mijn ogen geen functie. Dat was slechts een juridische entiteit en leidde eerder tot verwarring dan tot transparantie over de functie van het IL. En dat is het ondersteunen en faciliteren van faculteiten op het gebied van kennisvalorisatie. We werken alleen voor de TU/e.” De huidige omvang van de dienst ligt nu op 27 fte, waarbij ook zeven project officers zitten die binnen de faculteiten werkzaam zijn. Hun kosten worden doorberekend aan de facul-teiten. Blok werkt toe naar een uiteindelijke omvang voor zijn dienst van twintig fte.

  Aan de U-raad liet Van Ham ook nog weten dat met deze stap ook de bedrijfsvoering bij IL genormaliseerd wordt. Van Ham: “Nu het IL een centrale dienst is, zijn daar ook de normale financiële regels en de controle daarop van toepassing.” Blok erkent dat vorig jaar bij zijn aantreden de financiële situatie bij IL bv niet florissant was. Blok: “Waar ik niet mee wil zeggen dat er lelijke dingen hebben plaatsgevonden. Maar hoe kun je winst halen uit een bv waar eigenlijk geen product in zit? Als er een project om welke reden dan ook niet doorging, moesten nog wel steeds de mensen betaald worden. Door onder meer tijdelijke contracten niet meer te verlengen heb ik die financiële problemen vorig jaar al opgelost, zonder dat de TU/e daar schade aan ondervonden heeft.” (HK)

  As of March 1, Innovation Lab is now TU/e’s eleventh central service. On Monday, March 28, the University Council agreed in retroaction to an alteration within Management Regulations that was imperative for this.