spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

TU/e als thuishaven
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Zijlstra blij met supermagneet en biobank
  31 mei 2011 - Grootschalige onderzoeksfaciliteiten krijgen prioriteit in het wetenschapsbeleid van staatssecretaris Halbe Zijlstra. Gisteren vertelde hij dit ten overstaan van een publiek van topwetenschappers. x9_s.jpg
  Het nieuwe Nijmeegse magnetenlaboratorium.

  Zijn toespraak voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen klonk als een geruststelling: net als andere liberale bewindslieden wil hij het economische nut van wetenschap versterken, maar hij beloofde het belang van fundamenteel onderzoek daarbij niet uit het oog te verliezen. Hij wil het bedrijfsleven “geen laaghangend fruit serveren”: wetenschapsbeleid heeft een langere adem nodig.

  Zijlstra roemde de Radboud Universiteit, die “de moed had” te investeren in een supermagneet. Zonder die apparatuur had natuurkundige en Nobelprijswinnaar André Geim geen grafeen kunnen bedenken, meende Zijlstra.

  Ook prees hij de ‘state-of-the-art’-datafaciliteiten voor alfa- en gammaonderzoek en de biobanken voor medische wetenschappers, evenals geavanceerde mri-scanners voor grensverleggend hersenonderzoek. “Investeringen in dit soort faciliteiten vind ik heel belangrijk”, benadrukte Zijlstra. “Om een tipje van de sluier van mijn toekomstige beleid op te lichten: hieraan geef ik een belangrijke prioriteit, zo niet de belangrijkste.”

  Over geld sprak hij niet, maar hij klonk royaler dan in de speech die hij vorig jaar hield op een bijeenkomst over grote onderzoeksfaciliteiten. Toen riep hij wetenschappers vooral op tot samenwerking met elkaar en met het bedrijfsleven. Want: “De overheid kan niet al uw voorstellen bekostigen.”

  In 2008 is er een Nederlandse roadmap gemaakt voor grootschalige researchfaciliteiten. Er is twintig miljoen euro per jaar voor beschikbaar. Of dat budget verruimd wordt, zal moeten blijken. Zijlstra heeft onderzoeksfinancier NWO gevraagd de roadmap opnieuw tegen het licht te houden. (HOP)

  Zijlstra pleased with super magnet and bio-bank
  Large-scale research facilities will be prioritized in State Secretary Halbe Zijlstra’s research policy. He said so yesterday in the presence of an audience of top scientists. His speech in front of the Royal Dutch Academy of Sciences (KNAW) sounded reassuring: like other liberal government members, he wants to strengthen the economic use of science, but he promised to also keep in mind the importance of fundamental research. He doesn’t want to present businesses with “low-hanging fruit”: science policy needs more time.