spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Ook de Cursor-redactie geniet van een welverdiende zomervakantie. Dit betekent niet dat er niets gebeurt aan de TU/e en dat daar niet over wordt geschreven. Op deze plek vindt u daarom geregeld nieuws deze zomer.

Volg de Cursor ook via Twitter (@tuecursor) en Facebook.

Op donderdag 8 september verschijnt de eerste papieren Cursor van de nieuwe jaargang.

 

Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  'Vrienden van de ERC' verdelen donaties onderzoek
  18 juli 2011 - Er moet een stichting komen die ‘Vrienden van de ERC’ heet. Die kan het geld beheren dat weldoeners willen schenken aan de beste onderzoekers van Europa. Het is een van de aanbevelingen om de Europese Onderzoeksraad ERC te versterken. x11_s.jpg
  Foto | Istockphoto
  Een commissie hield de Europese wetenschapsfinancier tegen het licht en vond het vreemd dat private schenkingen geen goede plek hebben bij de onderzoeksraad.

  De ERC is de Europese evenknie van de Nederlandse onderzoeksfinancier NWO: het beschikbare geld wordt onder de beste wetenschappers verdeeld op grond van oordelen van andere wetenschappers. Tot nu toe scoort Nederland goed in de aanvragen voor Europese onderzoeksbeurzen.

  De evaluatiecommissie had nog meer aanbevelingen. Zo moet de ERC beter worden bestuurd. De president van de European Research Council zou bijvoorbeeld permanent in Brussel moeten werken en minstens tachtig procent van zijn tijd aan de ERC moeten besteden. Overigens is de commissie zeer positief over de ERC. Die heeft de hoge verwachtingen ingelost of misschien zelfs overtroffen, aldus het evaluatierapport. (HOP)
  ‘Friends of ERC’ distribute donations for research
  There should be a foundation called ‘Friends of ERC’. They can manage the funds donated to the world’s best scientists by benefactors. It’s one of the recommendations meant to strengthen the European Research Council (ERC). A committee screended the European research financer and was struck by the fact that private donations don’t properly fit in with the research council.