spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Ook de Cursor-redactie geniet van een welverdiende zomervakantie. Dit betekent niet dat er niets gebeurt aan de TU/e en dat daar niet over wordt geschreven. Op deze plek vindt u daarom geregeld nieuws deze zomer.

Volg de Cursor ook via Twitter (@tuecursor) en Facebook.

Op donderdag 8 september verschijnt de eerste papieren Cursor van de nieuwe jaargang.

 

Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Geen maximum aan hoogte collegegeld tweede studie
  29 augustus 2011 - Staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW houdt vast aan zijn standpunt dat hogescholen en universiteiten zelf mogen bepalen hoeveel collegegeld zij voor tweede studies vragen, wat hun kosten ook zijn. “Het is niet voor niets instellingscollegegeld.” x38_s.jpg

  Kamerlid Jasper van Dijk van de SP had de bewindsman gevraagd wat hij een redelijk collegegeld vindt voor wie na een bekostigde bachelor- of masteropleiding aan een tweede begint. En of het niet vreemd is dat een tweede bachelorstudie psychologie in Amsterdam vierduizend euro duurder is dan in Leiden.

  Zijlstra vindt van niet: “Ik ga niet voor instellingen bepalen hoe hoog het instellingscollegegeld moet zijn. De overheid heeft in dezen geen rol.” Wel is hij van mening dat instellingen moeten motiveren wat zij studenten in rekening brengen. Doen ze dat niet, dan kunnen studenten een onderbouwing vragen en eventueel klagen bij hun instelling.

  De staatssecretaris beschikt niet over een omvattend overzicht van de hoogte van het instellingscollegegeld, maar gaat de invoering van de nieuwe systematiek wel monitoren en –in 2013– evalueren. Dat had voormalig minister Ronald Plasterk de Eerste Kamer al toegezegd.

  De uitgaven voor een tweede studie vallen onder de fiscale regeling voor scholingsuitgaven. Maar de voordelen daarvan zijn volgens belastingexperts beperkt. Je moet een hoog inkomen hebben om er van te profiteren. (HOP)

  No maximum tuition fees for second studies
  State Secretary Halbe Zijlstra of OCW still insists universities and universities of applied sciences determine the sum for tuition fees for second studies themselves, whatever their costs may be. “They’re tuition fees for the institution, after all.”