spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  ‘Schone’ diesel en benzine tanken op de campus
  15 november 2011 - Er komt in 2012 een pompstation op de universiteitscampus en vanaf 2015 moet een fabriekje operationeel zijn, waarbij de TU/e biobrandstoffen maakt van haar afvalhout. TU/e-onderzoekers ontwikkelen een demoreactor die de jaarlijkse veertig ton afvalhout van de universiteit gaat omzetten in diesel- en benzinevervangers. Het wordt vooral als demonstratiemodel gebruikt, maar het is niet uitgesloten dat medewerkers er in de toekomst kunnen tanken. x52_s.jpg

  Dr.ir. Michael Boot van de groep Combustion Technology licht toe: “We willen bedrijven overtuigen dat we goed bezig zijn en laten zien dat deze technologie op de TU/e haalbaar is. We willen de infrastructuur hier maken en testen en vervolgens zouden ook andere partijen die iets slims hebben bedacht er gebruik van kunnen maken. Het liefst zie ik dat onze vinding over tien jaar verkrijgbaar is bij het tankstation om de hoek. Het project past binnen het streven van de TU/e om technologie die is ontwikkeld aan de universiteit, zelf in pilotstudies toe te passen, in zogeheten ‘Living Labs’.”

  Een van de brandstoffen die de universiteit gaat maken is CyclOx- een door de universiteit gepatenteerde dieselvariant die leidt tot minder roetuitstoot. Bij de TU/e-pomp kan straks een mengsel getankt worden van CyclOx en gewone diesel. Door de toevoeging van tien procent CyclOx aan gewone diesel daalt de roetuitstoot tot vijftig procent, blijkt uit recent onderzoek van Michael Boot. CyclOx stelt de ontbranding uit, waardoor lucht en diesel meer tijd hebben om goed te mengen. Dat levert een schonere verbranding op. Bovendien voldoet deze brandstof straks aan de EU-norm, die voorschrijft dat in 2020 brandstoffen voor tien procent uit biobrandstof moeten bestaan.

  Naast CyclOx gaat het afvalhout van de universiteit -zoals pallets en verpakkingshout- nog andere brandstoffen opleveren, waaronder ethanol (alcohol). Dit wordt aan de universiteitspomp aangeboden gemengd met benzine, in een 10:90 mengverhouding. Op dit mengsel kunnen de meeste benzineauto’s zonder aanpassingen rijden.

  De universiteit plaatst in 2012 een pompinstallatie, waar alleen nog de dieselbrandstof met CyclOx getankt kan worden. In ruil voor gratis brandstof werken tien testgebruikers mee aan het onderzoek naar de korte- en langetermijneffecten. De CyclOx wordt in deze periode nog uit aardolie geproduceerd, door een derde partij. De pomplocatie ligt nog niet vast. Boot: “Mogelijk dat achter Gemini-Noord handig is, omdat daar al twee brandstoftanks liggen, maar we moeten ook kijken naar een plek waar de demoreactor het beste kan staan.”

  Demoreactor
  Tegelijkertijd werken TU/e-onderzoekers in de groep van prof.dr.ir. Emiel Hensen (leerstoel Inorganic materials chemistry) aan een demoreactor die houtafval omzet in de genoemde brandstoffen. Medio 2015 moet dit fabriekje operationeel zijn en kunnen alle stroomaggregaten en dienstauto’s van de TU/e voorzien worden. Omdat de productie veel hoger zal zijn dan de brandstofbehoefte van de universiteit, is het niet uitgesloten dat later ook medewerkers aan de TU/e-pomp kunnen tanken. Projecttrekker dr.ir. Michael Boot (Combustion Technology groep), verwacht dat de TU/e-pomp niet duurder zal zijn dan andere tankstations, door het gebruik van afvalhout. Dit afval heeft nu een negatieve waarde, doordat de universiteit geld betaalt om het hout te laten afvoeren. Het gebruik van dit afvalhout drukt dus flink de prijs van de uiteindelijke brandstoffen.

  Michael Boot licht het plan morgen (16 november) toe tijdens de finale van de Best Innovator Group award. (Zie ook http://tinyurl.com/bray4fs). (JvG)


  ‘Clean’ diesel and gas on campus
  In 2012, TU/e’s university campus will be treated to a gas station, and in 2015, a small TU/e factory should be operational that makes biofuels from waste wood. Researchers at TU/e are developing a demo reactor that will convert the university’s annual forty metric tons of waste wood into substitutes for diesel and gas. The gas station will be used for demonstration mostly, but it may become available for employees to fill up their tanks in the future.