spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Kleurrijke wereldmarkt in Vertigo Plaza
  13 december 2011 - “Op deze universiteit lopen studenten en medewerkers rond van 81 verschillende landen. Hier zijn er 28 vertegenwoordigd. Zo kunnen we over hen leren en hen beter begrijpen.” Met die woorden opende prof.dr.ir. Ton Backx, voorzitter van de lustrumcommissie, ‘Connect with my culture’. Tijdens het internationale TU/e lustrum evenement worden de verschillende culturen die vertegenwoordigd zijn op de campus in het zonnetje gezet. x30_s.jpg
  Foto l Bart van Overbeeke.

  Vertigo Plaza is maandag 12 december veranderd in een kleurig marktplein. Ieder land dat vertegenwoordigd is, heeft zijn eigen kraam waar de studenten hun cultuur vertonen. De bezoekers van de ‘wereldmarkt’ kunnen stempels verzamelen voor ‘visa’ in een paspoort, door bij elke kraam een opdracht uit te voeren.

  “We houden van voetbal en van bier”, zegt Sissy Böttcher lachend. Ze studeert Operations Management and Logistics, en staat achter de Duitsland-kraam. Ze draagt een dirndl, een traditionele Beierse jurk. Ze heeft samen met haar Nederlandse buren op de markt een opdracht bedacht. Bezoekers krijgen twee bekertjes bier, eentje gevuld met het Nederlandse merk Bavaria, de ander met Beiers bier. Zie maar eens te raden in welk bekertje welk soort bier zit. Een Nederlandse jongen eet beteuterd zijn Kartoffelsalat (aardappelsalade). “Ik had het fout geraden.”

  Bij de Turkse kraam hebben ze baklava, een zoet gerecht gemaakt van pistachenootjes en filodeeg. Emir Kesici, student Electrical Engineering, vertelt enthousiast over zijn thuisland. “Het is het enige democratische moslimland in het Midden-Oosten, en het was het eerste islamitische land waar vrouwen actief en passief kiesrecht kregen. Dat was al in 1934.” In de kraam staat ook raki, een heldere alcoholische drank. Als bezoekers daar een glaasje van drinken krijgen ze een stempel. “Er zit 45 procent alcohol in raki, maar we lengen het aan met water. Door een chemische reactie wordt de drank dan wit.”

  Het meest bijzondere aspect van Colombia is dat er geen seizoenen zijn, vertelt Liliana Peinado, studente Electrical Engineering. “Het land ligt op de evenaar en in het noorden van het land is het warm, in het zuiden vooral nat.” In de kraam liggen allerlei Colombiaanse lekkernijen. Eén daarvan is arepa, een soort maïskoek die Colombianen met bijvoorbeeld vlees vullen.

  Later op de dag zijn er optredens van onder meer Iraanse dansers, traditionele Chinese muziek en dans en een Mexicaanse Mariachi-zanger. Studenten tonen ook traditionele kleding uit hun land van herkomst op een catwalk. In een nabijgelegen hal worden workshops gegeven waarin je onder andere Japanse origami leert vouwen en Indonesische angklung, een muziekinstrument gemaakt van bamboe, leert spelen. Het paspoort is ook het toegangskaartje voor het buffet waarin zeven wereldkeukens uitgeprobeerd kunnen worden. De dag werd afgesloten met een feest met muziek van DJ Tobias en de band XQSME.

  “Het evenement heeft al onze verwachtingen overtroffen,” vertelt Willem van Hoorn, één van de organisatoren. “Jammer genoeg moesten we sommige bezoekers teleurstellen; het was te druk, ze pasten er niet meer bij.” Van Hoorn prijst vooral de energie, trots en creativiteit van de deelnemende studenten. “Er is echt een punt gemaakt; we hebben laten zien hoe internationaal de TU/e is.”

  ‘Connect with my culture’ was het laatste evenement dat georganiseerd werd om het lustrum van de TU/e te vieren. (EdG)

  Download de Flash Player om deze slideshow te zien.
  Foto's | Bart van Overbeeke
  Colorful world fair in Vertigo Plaza
  “We have students and staff from 81 different countries at this university. Today, 28 countries are represented in order for us to learn, and better understand them.” With these words, prof.dr.ir. Ton Backx, chairman of the Luster Committee, marked the opening of ‘Connect with my Culture’. During the international TU/e luster event, the cultures that are represented at TU/e are put in the limelight on campus.

  On Monday, December 12, Vertigo Plaza has been transformed into a colorful market square. Every country represented has its own stall where native students present their culture. Fair visitors can collect ‘visa’ in their passports by successfully completing assignments at every stall.

  “We love soccer and beer”, Sissy Böttcher laughs. She’s a student of Operations Management and Logistics, and represents Germany. She’s wearing a dirndl, a traditional Bavarian dress. With her Dutch colleagues at the fair, they’ve thought of an assignment. Visitors are given two cups of beer, one containing the Dutch brand Bavaria, and the other containing beer from the actual Bavaria region. Now it’s up to visitors to guess which beer is which. A Dutch guy eating Kartoffelsalat (potato salad) is sulking: “My guess was wrong”.

  At the Turkish stand they serve baklava, a sweet dish made of pistachios and filo pastry. Emir Kesici, a student of Electrical Engineering, is happy to talk about his homeland. “It’s the only democratic country in the Middle East, and it was the first Islamic country where women were granted suffrage and the chance to be elected. That was already in 1934.” The stall also has raki, a clear, alcoholic beverage. If visitors try a little, they’re rewarded with a stamp. “Raki has an alcohol percentage of 45, so we water it down. Because of a chemical reaction, it turns white.”

  The thing about Colombia is that it doesn’t have seasons, says Liliana Peinado, student at Electrical Engineering. “The country is located on the equator. It’s hot in the north, and in the south it’s mostly wet.” Her stall has all kinds of Colombian treats on display, such as arepa. Arepa is a type of corn patty that can be stuffed with meat, for example. Later in the day, visitors are treated to performances by Iranian dancers, of traditional Chinese music and dance and a Mexican Mariachi singer.

  Students also model traditional clothing from their home countries on a catwalk. In a nearby hall, visitors can attend workshops and learn origami, or how to play the Indonesian angklung, a musical instrument made of bamboo. The visitor passport also serves as a ticket to the buffet featuring dishes from seven countries. Final treat of the day was a party with performances by DJ Tobias and the band XQSME.

  “The event has exceeded all of our expectations”, says Willem van Hoorn, one of the initiators. “Unfortunately, we’ve had to disappoint some of the visitors; it was just too crowded, they didn’t fit.” Van Hoorn is especially thankful for the energy, patriotism, and creativity of the participating students. “We definitely made our point: we’ve shown everyone how international TU/e really is.” ‘Connect with my Culture’ has been the last event in celebration of TU/e’s luster. (EdG)