spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Scheikundige Technologie gaat ingrijpend reorganiseren
  14 december 2011 - Het College van Bestuur wil dat de faculteit Scheikundige Technologie binnen twee jaar haar financiën weer op orde heeft. De faculteit koerst af op tekorten en om die te ondervangen, staat er een ingrijpende reorganisatie gepland. Vorige week vrijdag werden de medewerkers hierover ingelicht door het faculteitsbestuur. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. x35_s.jpg

  Over zes weken maakt het faculteitsbestuur bekend welke keuzes genomen gaan worden om de financiële bedrijfsvoering weer gezond te krijgen. Volgens directeur bedrijfsvoering dr. Laurent Nelissen gaat het om structurele veranderingen, die ervoor moeten zorgen dat de faculteit straks weer klaar is voor de toekomst. “Het wordt geen lapwerk, maar we gaan in 2012 stappen zetten die een structurele oplossing moeten bieden.” Volgens hem is de universiteitsbrede bezuiniging van 13,5 miljoen voor 2012 niet de directe aanleiding voor de reorganisatie. “Die bezuiniging zal bij ons meer betrekking hebben op de middellange termijn.”

  De belangrijkste reden voor de aankomende tekorten is het structureel teruglopen van de eerste geldstroommiddelen. In 2012 moet de faculteit ST een bezuiniging realiseren van 8,6 procent op het eerste-geldstroombudget, wat in absolute getallen neerkomt op een bedrag van 973.000 euro. Voor 2013 pakt het nog slechter uit en wordt ten opzichte van 2011 een bezuiniging van 10,3 procent verwacht. In 2012 zou dit resulteren in een tekort van 217.000 euro, dat in 2013 oploopt tot 430.000 euro. Uit de notitie waarin het voornemen tot reorganisatie beschreven staat, blijkt dat komend jaar 95 procent van de eerste-geldstroommiddelen gebruikt wordt om de salariskosten te dekken van het vaste personeel. Volgens Nelissen is voor een gezonde en werkbare bedrijfsvoering een dekkingsgraad van 80 procent vereist.

  Positieve budgettaire effecten zijn op korte termijn niet echt te verwachten door natuurlijk verloop. Een groot deel van het wetenschappelijk en ondersteunend personeel zit in de leeftijdscategorie van 40 tot en met 55 jaar. Besparingen op niet-personele kosten hebben inmiddels al plaatsgevonden. Dat maakt dat een reorganisatie onontkoombaar is. Het bestuur hoopt zoveel mogelijk werkgelegenheid te kunnen behouden, maar kan gedwongen ontslagen niet uitsluiten.

  Ir. Ingeborg Schreur-Piet, voorzitster van de faculteitsraad van ST, denkt dat mogelijk ook capaciteitsgroepen gedwongen zullen zijn te stoppen.

  Volgens Nelissen gaat het bestuur de komende weken kijken naar welke keuzes gemaakt moeten worden. Eind januari worden die bekendgemaakt. Aan het begin van het nieuwe collegejaar moet de nieuwe facultaire organisatie er staan. (HK)
  Drastic reorganization awaits Chemical Engineering
  The Executive Board wants the Department of Chemical Engineering to fix its financial situation in two years time. The Department is headed for deficits and in order to overcome those, the department is planning a quite radical reorganization. Next Friday, staff will be informed on the matter by the Departmental Board. Redundancies are not impossible.