spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Geen studenten in commissie prestatieafspraken
  16 december 2011 - Er komt geen student of docent in de speciale commissie die het ministerie van Onderwijs gaat adviseren over de prestatieafspraken met afzonderlijke hogescholen en universiteiten.
  Staatssecretaris Zijlstra wil in deze zogeheten ‘reviewcommissie’ mensen die boven de partijen staan, en geen “veredelde lobbyisten”, zei hij vanochtend. De Landelijke Studenten Vakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg hadden daar eerder op aangedrongen.

  Ze voorspelden dat er weinig terecht zal komen van de prestatieafspraken als studenten, docenten en medezeggenschap er niet bij betrokken worden. Ze hekelden het feit dat de hoofdlijnenakkoorden met de HBO-raad en de VSNU overeenkomsten met alleen bestuurders zijn.

  Zijlstra vond dat verwijt onterecht. Het hoofdlijnenakkoord is volgens hem slechts “een handleiding” voor het maken van afspraken met afzonderlijke instellingen; in dat stadium had het nog geen zin om daar studenten bij te betrekken. Wel was hij het met de studentenorganisaties eens dat het belangrijk is dat de medezeggenschapsraden meepraten over de instellingsgebonden afspraken. Hij zal bij de universiteiten en hogescholen benadrukken dat een breed draagvlak belangrijk is. (HOP)

  No students in committee for performance agreements

  There will be no room for students or teachers in the committee that’s especially designed to advise the Ministry of Education of performance agreements with individual universities and universities of applied sciences.
  State Secretary Zijlstra wants this so-called ‘review committee’ to consist of people that are not affiliated with any of the parties, rather than some “glorified lobbyists”, he said on December 15. Student associations LSVb and ISO had previously requested that students and teachers make up part of the committee.