spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Hulp voor vluchteling zonder diploma
  1 februari - Asielzoekers die naar Nederland vluchten hebben vaak geen diploma’s bij zich. Om de zoektocht naar een vervolgstudie of baan te vergemakkelijken start vandaag een proef om hun opleidingsniveau vast te stellen. x14_s.jpg
  Internationaliseringsorganisatie Nuffic en de stichting Samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) gaan de pilot uitvoeren. Alleen asielzoekers met een verblijfsvergunning komen voor deelname in aanmerking. Aan de hand van een vragenlijst zal hun onderwijsniveau worden vastgesteld.

  “Ze moeten vragen beantwoorden over hun onderwijsloopbaan: wanneer en waar ze welke opleiding hebben gevolgd, welke titels ze hebben, enzovoort”, zegt Indira von Oven van SBB. “Het is lastig om te controleren of ze een diploma daadwerkelijk hebben behaald. Bij vluchtelingen kun je dat niet even bij het land van herkomst controleren. We hebben al ervaring met een soortgelijke vragenlijst in andere situaties, daarmee kunnen we onregelmatigheden goed detecteren.”

  Als aannemelijk is dat iemand een opleiding heeft afgerond, wordt het niveau van die opleiding afgezet tegen een vergelijkbare Nederlandse opleiding. Op basis daarvan krijgt de asielzoeker een verklaring over zijn onderwijsniveau, die hij kan voorleggen aan potentiële werkgevers of een onderwijsinstelling. Ook krijgt hij advies over mogelijke vervolgstudies of passende banen. Uit de pilot moet blijken of het deelnemers ook echt lukt een studie of baan te vinden.

  Minister Leers van Asiel heeft 85 duizend euro voor de proef vrijgemaakt. Voor dat bedrag kunnen 250 asielzoekers worden geholpen. Zij zullen worden doorverwezen door organisaties als Vluchtelingenwerk, het Centraal orgaan opvang asielzoekers en de stichting voor vluchtelingstudenten UAF.

  De eerste asielzoekers kunnen in april bij de Nuffic en SBB terecht. Nu al adviseren zij asielzoekers die wel diploma’s kunnen overleggen. (HOP)

  Help for refugees without certificates
  Refugees entering the Netherlands usually don’t have their certificates with them. In order to ease the search for a follow-up study program or new job, today saw the start of a program to determine their level of education. Internationalization Organization Nuffic and the Vocational Education Labour Market (SBB) will be coordinating the pilot. Only refugees with a residence permit are eligible for the program. Their level of education will be determined based on a survey. The first asylum seekers will fill out the survey for Nuffic and SBB in April. The organizations are currently advising asylum seekers who do have their diplomas.