spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Minder promoties in Nederland
  30 januari 2012 - Vorig studiejaar is het aantal promoties aan Nederlandse universiteiten licht gedaald. Dat is sinds 1998 niet meer voorgekomen. Voor de TU/e is de situatie niet eenduidig: gerekend over het studiejaar 2010/2011 nam het aantal promoties af, maar in het kalenderjaar 2011 promoveerden juist meer mensen dan in 2010. x6_s.jpg
  ©HOP. Bron: CBS

  Aan de TU/e promoveerden het afgelopen studiejaar 173 onderzoekers, tegen 195 in het jaar daarvoor. Dat lijkt een significante achteruitgang, maar de getallen voor de kalenderjaren geven een ander beeld: in 2011 promoveerden 199 onderzoekers – juist een stijging ten opzichte van de jaren 2008-2010. Toen promoveerden respectievelijk 191, 192 en 189 mensen.

  Landelijk promoveerden 3.715 mensen in het studiejaar 2010/2011, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er 21 minder dan het jaar ervoor; een daling van minder dan een procent. Het verlies komt voor rekening van mannen, waarvan er 76 minder de doctorstitel kregen. Het aantal gepromoveerde vrouwen is daarentegen voor het tiende achtereenvolgende jaar gestegen: van 1.571 naar 1.626.

  Maar liefst 1186 proefschriften werden geschreven in het domein gezondheidszorg en welzijn. Vroeger namen deze vakgebieden ongeveer één op de vier promoties voor hun rekening, tegenwoordig bijna één op de drie. Het aandeel van sociale wetenschappen is gezakt van 24 naar 16 procent. In de periode 1990-2010 is het aandeel promoties in de sector bèta-techniek afgenomen van 39 naar 35 procent.

  Er promoveren nog altijd bijna twee keer zoveel mensen als in 1990, toen er slechts 1.898 promoties waren. (HOP/TJ)

  Less PhDs in the Netherlands
  The last academic year saw slightly less PhDs at Dutch universities than before, a drop that hasn't occurred since 1998. For TU/e, the situation isn't entirely clear-cut: although over the 2010-2011 academic year the number of PhDs decreased, the 2011 calendar year saw more PhD ceremonies than 2010.