spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  “Reorganisatie ST is ongelukkig getimed en gaat te snel”
  13 februari 2012 - De faculteitsraad van Scheikundige Technologie (ST) vindt het onverstandig om in tijden waarin op onderwijsgebied veel veranderingen plaatsvinden, een grootscheepse reorganisatie door te voeren. Ook gaat het allemaal te snel. Uit het voorlopige reorganisatieplan dat het bestuur van ST onlangs presenteerde, blijkt dat zo’n zeventien fulltime banen op de tocht staan, waaronder die van vier hoogleraren. x9_s.jpg

  Faculteitsraadleden Joost van Dongen en Peter Koets zeggen direct aan het begin van het gesprek dat ook de faculteitsraad ervan doordrongen is dat de kaasschaafmethode niet veel soelaas biedt. “Ook de raad beseft dat duidelijke keuzes noodzakelijk zijn om de faculteit in de toekomst meer lucht te kunnen verschaffen. Maar we vinden de timing van dit reorganisatieplan, waarmee we eind vorig jaar echt werden overvallen door het bestuur, uitermate ongelukkig”, aldus Van Dongen.
  “Er staan allerlei ontwikkelingen op stapel op onderwijsgebied, zoals de invoering van het Bachelor College, en daar heeft de staf de handen nu al meer dan vol aan. Ook op de snelheid waarmee het plan wordt doorgevoerd, hebben we kritiek. We vinden het tijdsbestek van drie maanden die straks beschikbaar zijn om de faculteit helemaal nieuw in te richten, wel erg kort. Daarmee is het ook nauwelijks mogelijk om gebruik te maken van natuurlijk verloop onder het personeel.”

  Uit het voorlopige reorganisatieplan, waarop de faculteitsraad vorige week maandag een advies heeft uitgebracht, blijkt dat van de honderd fte aan vaste medewerkers er zo’n zeventien weg moeten. Van Dongen en Koets weten niet precies over hoeveel personen die zeventien fte verdeeld zijn, maar wel dat er ook vier hoogleraren bij zitten. Koets: “Het bestuur heeft een dekkingsgraad van tachtig procent voor het betalen van de salarissen uit de eerste geldstroom min of meer heilig verklaard. Nu ligt die dekkingsgraad op 95 procent. Op grond daarvan wil men snijden in het personeelsbestand. En men wil dit ook snel doen, zodat er zo weinig mogelijk frictie kan ontstaan tussen vertrekkende en eventuele nieuwe werknemers”.

  Verschraling
  Beide raadsleden maken zich zorgen of straks wel uitgebalanceerde keuzes gemaakt gaan worden. Van Dongen: “Er bestaat bij ons angst voor een verschraling op onderwijsgebied als je straks bepaalde onderzoeksgebieden afstoot. Zoiets dreigt bijvoorbeeld te gebeuren bij Katalyse, waar het nieuws als een bom is ingeslagen”.

  Het bestuur bekijkt de komende tijd de adviezen die de faculteitsraad maandag 6 februari heeft ingediend. Op dit moment is er volgens Van Dongen en Koets sprake van een goed en zakelijk overleg tussen de raad en het bestuur.
  Binnen de faculteit heerst echter veel onrust en ook een zekere gelatenheid, aldus beide raadsleden. “In het voorlopige plan staan dan weliswaar nog geen namen, maar een goed verstaander kan de poppetjes al wel invullen”, aldus Koets.

  In april moet het Personeelsplan er liggen, waarin te lezen is welke werknemers een andere positie krijgen en wie er met ontslag bedreigd wordt. Het bestuur wil de hele reorganisatie in september hebben afgerond. (HK)

  “Reorganization ST has bad timing and is moving too quickly”
  The Departmental Council of Chemical Engineering & Chemistry (ST) thinks it unwise to have major reorganizations in a time of important educational changes. And it’s moving too quickly at that. It shows from ST’s provisional reorganizational plans that some seventeen full-time jobs are at stake, including for professor positions.