spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  TU’s: duizend promotieplekken in gevaar
  1 maart 2012 - Als onderzoeksfinanciering uit het nieuwe ‘topsectorenbeleid’ te lang op zich laat wachten, dreigen de drie technische universiteiten tijdelijk duizend promovendi minder te kunnen aanstellen. Ze trekken aan de bel in een brief aan het kabinet.

  Volgens het samenwerkingsverband van de drie technische universiteiten, 3TU, dreigt er een ‘financieel gat’ te ontstaan als de FES-gelden voor onderzoek wegvallen, terwijl de financiering via de topsectoren nog op gang moet komen. Onder meer bij het bedrijfsleven zou nog “veel onduidelijkheid” bestaan over de investeringen voor innovatie.

  De instellingen schrijven dat ze de zogenaamde ‘eerste geldstroom’ nu volledig besteden aan gebouwen, apparatuur en de vaste staf. “Onze promovendi en postdocs, de echte ‘workforce’ in het onderzoek, worden betaald uit tweede en derde geldstroom projecten die zijn verkregen vanuit de FES-middelen, NWO, STW, de EU en het bedrijfsleven”. Om het onderzoek op peil te houden, is het “van groot belang” dat de universiteiten niet minder geld krijgen uit deze geldstromen.

  Verder wijzen de instellingen op het belang van Europese onderzoeksprogramma’s, waaraan zij met succes deelnemen. Ze hopen dat het topsectorenbeleid niet in de weg staat dat universiteiten “aan hun matchingsverplichtingen in het kader van deelname aan Europese projecten kunnen voldoen”.

  Ook maken de 3TU zich zorgen over de langstudeerboete en het afschaffen van de basisbeurs in de master. Bèta- en techniekmasters duren twee jaar waardoor studenten aan deze opleidingen onevenredig hard worden getroffen. “Een verkeerd signaal aan studenten en bedrijfsleven!”, schrijven de universiteiten. Zeker omdat Nederland de komende jaren behoefte zou hebben aan meer technisch opgeleide jongeren.

  De technische universiteiten benadrukken dat zij achter het ‘topsectorenbeleid’ staan, maar dringen aan op spoedig overleg. Het samenwerkingsverband van de technische universiteiten, 3TU, bestaat vandaag vijf jaar. (HOP)

  TUs: one thousand PhD positions in danger
  Should research funding from the new ‘top-sector’ policy still be a long time coming, the three universities of technology are facing a temporary drop in PhD positions. A thousand positions are in danger, and the universities have decided to sound the alarm in a letter to the government.