spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Studenten “redelijk” op de hoogte van kabinetsplannen
  5 maart 2012 - Zes van de tien hbo’ers weet niet dat staatssecretaris Zijlstra de basisbeurs voor masterstudenten per 1 september wil afschaffen. Hetzelfde geldt voor 37 procent van de wo-studenten.
  Toch zijn scholieren en studenten volgens staatssecretaris Zijlstra redelijk goed op de hoogte van de maatregelen die hij wil doorvoeren in het hoger onderwijs.

  Marktonderzoeksbureau Intomart GfK peilde in zijn opdracht of studenten en scholieren de langstudeerboete kennen, en of ze weten dat het kabinet de basisbeurs voor masterstudenten per 1 september wil afschaffen en het ov-reisrecht wil beperken.

  Uit de ‘nulmeting’ blijkt dat studenten aan universiteiten beter geïnformeerd zijn dan hun collega’s in het hbo. De wo’ers weten vrijwel allemaal (94 procent) wat de langstudeermaatregel inhoudt. De invoering van een leenstelsel in de masterfase is minder bekend: slechts 63 procent van de wo-studenten en 41 procent van de hbo’ers weet ervan. Bij de scholieren liggen die percentages op 35 (vwo) en 21 (havo).

  De langstudeerboete is wat bekender onder scholieren. Tachtig procent van de vwo’ers kent de maatregel, tegenover 51 procent van de havisten. De beperking van het ov-recht blijkt bij zowel studenten als scholieren het minst bekend. Minder dan de helft weet ze maar één uitloopjaar recht hebben op een ov-studentenkaart.

  Studenten worden het liefst via een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs op de hoogte gebracht van nieuwe maatregelen. Opvallend detail: een kwart van de hbo’ers en één op de zes wo-studenten leest zijn DUO-post “soms of nooit”. Als het wetsvoorstel ‘studeren is investeren’ door de Tweede Kamer is, zal DUO een speciale nieuwsbrief rondsturen. Ook wordt er een ‘internetwizard’ ontwikkeld waarmee studenten een inschatting kunnen maken van hun eigen situatie. Toch blijven zij er zelf verantwoordelijk voor dat ze ook iets doen met de aangeboden informatie, schrijft Zijlstra.

  Het onderzoek van Intromart GfK werd afgenomen onder zevenhonderd studenten en scholieren uit eindexamenklassen. In de loop van het jaar wordt nog een aantal metingen uitgevoerd om te zien of de voorlichting over de kabinetsmaatregelen vruchten afwerpt. (HOP)
  Students ‘reasonably’ aware of government plans
  Six out of ten students at universities of applied sciences don’t know State Secretary Zijlstra wants to cut the basic grant for master students starting September 1. The same goes for 37 percent of university students. Still, students at both secondary and higher education are reasonable aware of the measures he’s about to implement in higher education. The baseline measurement of market research agency Intomart GfK shows university students have a better understanding of the matter than their HBO-colleagues. Nearly all university students (97 percent) know what the measure for extended studying entails. The implementation of a loans system for master students is less well-known: only 63 percent of university students and a mere 41 percent of students at universities of applied sciences indicated they knew of it.