spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Meeste stress zit bij Delftse studenten
  7 maart 2012 - Studenten van de TU Delft hebben vaker dan andere studenten last van zeer grote stress over hun studie. Dat blijkt uit een enquête gehouden door vijftien universiteits- en hogeschoolbladen, waaronder ook Cursor. In Delft vulden meer dan 450 studenten de vragenlijst in en 52,9 procent van hen zegt ‘ja’ op de vraag: ‘Heb je wel eens last van zeer grote stress over je studie?’. x37_s.jpg
  Illustratie | David Ernst

  Dat ‘zeer groot’ werd uitgelegd als ‘belemmerend voor je privéleven’. Aan andere universiteiten is het percentage dat wel eens zeer grote stress ervaart veel lager. Ook lijkt het hoge Delftse percentage niet direct gerelateerd te zijn aan technische opleidingen, die door studenten vaak worden gekwalificeerd als moeilijker en zwaarder dan alfa- en gammaopleidingen.

  Aan de TU/e zei 37,6 procent van de ondervraagden wel eens last te hebben van zeer grote stress en aan de Universiteit Twente reageerde 36,7 procent hierop met een ‘ja’. Het landelijk gemiddelde komt uit op 40 procent. Paul Rullmann, lid van het Delftse College van Bestuur, probeerde het hoge percentage aan zijn instelling te verklaren. “Technische studies zijn zwaar”, schrijft hij in een reactie. Op dat moment was hij nog niet op de hoogte van de cijfers van Twente en Eindhoven. “Er moet stevig gestudeerd worden om succes te boeken”, vervolgt Rullmann. “Dat kan verklaren waarom Delftse studenten vaker dan studenten van andere universiteiten 'wel eens grote stress ervaren'.”

  Rullmann vindt dat niet erg, net als staatssecretaris Halbe Zijlstra in zijn reactie op de landelijke resultaten van de enquête. “Daar leer je van en de bevrediging die je ervaart na de prestatie, is des te groter”, aldus Rullmann. Hij zegt wel te merken dat de druk op studenten toeneemt. “Dat moeten we goed blijven monitoren, maar het wordt pas zorgelijk als je voortdurend grote stress ervaart.”

  Hester van der Waa, voorzitter van de Delftse Studentenraad en van de studentenfractie van Oras, denkt dat stress grotendeels komt door de opbouw van studies. ”Bij Bouwkunde hebben studenten bijvoorbeeld veel projecten, met tussenpresentaties en eindpresentaties. Maar een ontwerp is nooit af. Studenten trekken nachten door, want de lat ligt heel hoog.” Bij Industrieel Ontwerpen ziet Van der Waa studenten maar doorgaan met hun projecten. “Direct daarna zijn de tentamens. De stof daarvoor moeten ze er in een paar dagen in stampen. Daar was eerder gewoon geen tijd voor.”

  En zo is er bij iedere studie wel een reden aan te wijzen voor stress. Vaak komt het neer op een niet realistisch ingeschatte studielast van de kant van de universiteit, zegt Van der Waa. Een verklaring voor het grote verschil met Twente en Eindhoven heeft ze niet, maar ze zegt dat het volgens haar met een andere inrichting van de opleidingen te maken moet hebben. (Delta)

  Op donderdag 8 maart staat in de papieren editie van Cursor een uitgebreid overzicht van de nationale resultaten van de brede studentenenquête en van de resultaten van de enquête aan de TU/e, waar 327 studenten aan deelnamen.

  Most stress found in Delft students
  Students at TU Delft suffer from severe stress concerning their studies more so than other students. These results were found as a result of a survey held by fifteen magazines of universities and universities of applied sciences, including Cursor. In Delft, over 450 students filled out the survey, 52.9 percent of whom answered ‘yes’ to the question: Do you ever suffer from severe stress about your studies?