spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Stufi-regels voor buitenlanders strenger
  12 maart 2012 - Buitenlandse studenten in Nederland moeten meer gaan werken als ze studiefinanciering willen ontvangen. Staatssecretaris Zijlstra maakt de regels vanaf volgend studiejaar strenger.

  Momenteel hebben Europese studenten in Nederland recht op studiefinanciering als ze minimaal acht uur per week werken. Zijlstra wil dat nu opschroeven naar veertien uur.

  De afgelopen jaren zijn steeds meer buitenlandse studenten gebruik gaan maken van studiefinanciering. De regeling kostte de staat vorig jaar 26 miljoen euro. In 2006 was dat nog zes miljoen. “Dat vinden wij echt te grijs. Wij hopen dat door deze maatregel flink terug te snoeien”, zegt de bewindsman tegen de NOS.

  Buitenlandse studenten zijn wat Zijlstra betreft van harte welkom in Nederland. Maar alleen als ze komen omdat ze heel goed zijn en goed onderwijs willen, niet omdat ze “een mooi financieel arrangement kunnen krijgen”.

  Universiteitenvereniging VSNU noemt de maatregel “contraproductief” en “bizar”. Ze vindt het “de omgekeerde wereld” om studenten meer te laten werken naast hun studie. Dat vertraagt het afstuderen. Bovendien komen studenten niet vanwege het financieel gunstige plaatje naar Nederland, zegt de VSNU. Het collegegeld behoort tot de hoogste van Europa. De vereniging wijst er verder op dat maar tien procent van de buitenlandse studenten gebruik maakt van studiefinanciering.

  Zijlstra kondigde afgelopen najaar al aan de stroom buitenlandse studenten te willen inperken. Hogescholen en universiteiten moeten onder meer stoppen met opleidingen die volledig op Duitse studenten zijn gericht. Zijlstra wilde bovendien de opleidingskosten voor Duitse studenten met de oosterburen verrekenen. Maar daar heeft Duitsland geen trek in. Het wil alleen in Europees verband afspraken maken. (HOP)

  Stricter rules student grant international students
  International students studying in the Netherlands will have to work more in order to be entitled to a student grant. State Secretary Zijlstra will be tightening the rules starting from the next academic year. EEA-students are currently entitled to a student grant if they work at least eight hours a week. Zijlstra wants to change that to fourteen hours.
  Over the years, more and more international students have used their right to grants, an arrangement that cost the state 26 million euro last year. In 2006, that amount was still only six million. “That’s really too grey for us. We’re hoping to be able to curb this arrangement drastically”, the state secretary told NOS. As far as ZIjlstra is concerned, foreign student are more than welcome in the Netherlands. However, they should only consider this country if they’re excellent students looking for a solid education, and not because they “are interested in our advantageous financial arrangement”.
  University association VSNU has said the arrangement is “counterproductive” and “bizarre”. It’s “the world upside-down” when you ask students to work more hours next to their curricula. Besides, students don’t come to the Netherlands for the advantageous financial system, says VSNU. Here, student grants are among the highest of Europe. The association points out a mere ten percent of international students apply for a student grant.
  Last fall, Zijlstra announced his intention to restrict the number of foreign students coming to the Netherlands. Universities and universities of applied sciences should end any programs that are tailored to German students entirely, for example. On top of that, Zijlstra wants to settle the costs of education for German students with our German neighbors. German doesn’t feel for that at all, and will only make arrangements on a European level.