spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  TN-decaan Kopinga treedt voortijdig terug na overleg met CvB
  15 maart 2012 - Prof.dr.ir. Klaas Kopinga, sinds 2005 decaan van de faculteit Technische Natuurkunde, beëindigt die functie voortijdig per 1 september dit jaar. Dit is overeengekomen na een overleg met het College van Bestuur, waarbij volgens Kopinga de voor- en nadelen tegen elkaar zijn afgewogen. Kopinga gaat over anderhalf jaar met emeritaat en blijft tot die tijd in deeltijd nog werkzaam aan de faculteit. Het CvB wil op dit moment niet ingaan op de kwestie. x33_s.jpg
  Collegevoorzitter Arno Peels (rechts) in gesprek met Klaas Kopinga (decaan bij Technische Natuurkunde)
  Foto l Rien Meulman.

  Vorige week woensdag stuurde Kopinga een mail aan alle faculteitsleden van Technische Natuurkunde, waarin hij zijn voortijdig vertrek als decaan aangekondigde. Per 1 september treedt hij terug en zal vanaf dat moment tot aan zijn emeritaat in oktober 2013 enkele dagen per week op de TU/e aanwezig zijn als leider van de capaciteitsgroep Transport in Permeable Media. Begin deze maand maakte de faculteit ook al bekend dat ir. Tiny Verbruggen wegens ziekte zijn functie van directeur bedrijfsvoering moest neerleggen.

  TN staat sinds begin dit jaar onder curatele van de Dienst Financiën en Economische Zaken (DFEZ). Bestaat er een verband tussen dit feit en de stap die Kopinga nu genomen heeft in overleg met het CvB.

  Kopinga: "Mij is geen direct verband tussen deze twee zaken bekend. Het beëindigen van mijn decanaat per 1 september, waarbij het initiatief zeker niet van mijn kant is uitgegaan, is overeengekomen in een overleg met het CvB, waarin voor- en nadelen tegen elkaar zijn afgewogen."

  Hoe lastig wordt het voor de faculteit om binnen nu en een half jaar een nieuwe decaan en een nieuwe directeur bedrijfsvoering te vinden, terwijl er diverse grote projecten voor de deur staan zoals de invoering van het Bachelor College en de nieuwbouw voor TN en EE? Zijn er kandidaten beschikbaar?

  "Het CvB is belast met het vinden van een opvolger voor mij en voor de directeur bedrijfsvoering, iets waarmee zij op dit ogenblik druk doende is. De tijdelijke verhuizing van de faculteit naar TNO, Fontys, Cascade en Spectrum, in verband met het slopen van de huidige huisvesting die plaats moet maken voor nieuwbouw, zal voor de zomervakantie zijn afgerond en wordt gestuurd door mij en Gerrit Kroesen, de huidige vicedecaan van TN."

  Denkt u dat voor deze beide functies mensen te vinden zijn binnen de eigen faculteit of binnen de TU/e?

  "Ik vermoed dat het CvB om haar moverende redenen op zoek is naar een externe decaan, dus van buiten de TU/e. In dat voornemen past niet dat Gerrit Kroesen na zijn huidige vicedecanaat decaan wordt. Overigens is het niet zo dat het decanaat en vicedecanaat voor mij en Kroesen een felbegeerde kroon op onze carrière is. Wij zijn intrinsiek gemotiveerde wetenschappers, die bestuursfuncties uitoefenen vanuit onze loyaliteit aan de faculteit en de TU/e en daarbij primair sturen op inhoud en draagvlak."

  Bij de faculteit Scheikundige Technologie zijn inmiddels de eerste stappen gezet op het pad naar een ingrijpende reorganisatie. Gedwongen ontslagen worden daarbij niet uitgesloten. Is de situatie bij uw faculteit te vergelijken met die bij ST?

  "Ik zie geen redenen voor een ingrijpende reorganisatie bij TN. De afgelopen jaren is het onderzoek binnen de faculteit verder gestroomlijnd, is de staf sterk verjongd en zijn de inkomsten uit tweede en derde geldstroom enorm toegenomen. Wat ons op dit moment financieel gezien parten speelt zijn uiteraard de bezuinigingen vanuit Den Haag, die vermoedelijk blijvend zullen zijn, maar dat geldt voor elke faculteit. Voor TN gaat het vooral om een paar tijdelijke effecten die een direct gevolg zijn van het gegeven dat een pas gestarte ontwerpersopleiding binnen TN niet centraal wordt gefinancierd en van de sterke groei van het aantal aio-projecten. De feitelijke inkomsten van die projecten komen pas twee jaar na de promotie bij de faculteit binnen. Een schatting van de situatie in 2013 laat zien dat de tekorten van TN dan veel kleiner zijn dan in 2012, en dat we in de jaren daarna weer positief kunnen draaien. Kort gezegd: de kost gaat voor de baat uit, maar binnen de financiële systematiek van de TU/e geeft dit soms problemen."

  Rector magnificus prof.dr.ir. Hans van Duijn laat weten dat het CvB op dit moment over deze kwestie in gesprek is met de vertrouwensraad van de faculteitsraad van TN en dat men het daarom niet verstandig acht om er in dit stadium uitspraken over te doen. (HK)

  Dean of TN Kopinga resigns early after meeting with Executive Board

  Prof.dr.ir. Klaas Kopinga, dean of the Department of Applied Physics since 2005, will resign early on September 1 of this year. The decision has been made after deliberations with the Executive Board, where all pros and cons were considered. In a year and a half's time, Kopinga will be given emeritus state and will stay active within the department on a part-time basis until then. The Executive Board did not wish to comment on the matter.