spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  “Privaat deeltijdonderwijs is minder goed”
  17 april 2012 - De plannen van staatssecretaris Zijlstra voor het deeltijdonderwijs leiden tot minder diploma’s en kwaliteitsverlies, waarschuwen HBO-raad, vakbonden en studentenorganisaties in een gisteren gepubliceerd pamflet. x25_s.jpg

  Eind maart kondigde de staatssecretaris aan dat hij de deeltijdstudies van universiteiten en hogescholen niet langer rechtstreeks wil bekostigen. Het geld dat daarmee vrijkomt, steekt hij in beurzen voor deeltijdstudenten in de zorg, het onderwijs of in een van de zogenoemde topsectoren. Wie een minder ‘nuttige’ deeltijdstudie kiest, betaalt het instellingscollegegeld dat duizenden euro’s kan bedragen.

  De HBO-raad, vier onderwijsbonden en de beide studentenorganisaties LSVb en ISO zijn bang dat het aantal gediplomeerden daardoor zal afnemen, ook al omdat studenten hun beurs straks mogen besteden bij private instellingen. Daar zouden nu slechts weinig studenten hun opleiding afronden.

  Bovendien zijn ze bang dat de private opleidingen het onderwijsniveau omlaag zullen halen. De kwaliteit zou in het huidige private onderwijs “aanmerkelijk minder goed geborgd” zijn. De opstellers van het pamflet baseren zich op de jaarverslagen van onderwijskeurmeester NVAO, waaruit zou blijken dat gemiddeld 26,8 procent van de accreditatieaanvragen van niet-bekostigde opleidingen wordt afgekeurd of ingetrokken. “Bij de publieke instellingen is dat het geval bij slechts 2,6 procent van de aanvragen, een factor tien verschil”, aldus het pamflet.

  “Echt flauwekul”, reageert Ria van ’t Klooster, directeur van NRTO, de brancheorganisatie van private opleiders. “Uit het laatste jaarverslag van de NVAO blijkt niets van dergelijke percentages. Bovendien wil staatssecretaris Zijlstra alleen beurzen geven aan deeltijdstudenten die een geaccrediteerde opleiding volgen, privaat of niet. Als je het niveau daarvan in twijfel trekt, zeg je eigenlijk dat de NVAO haar werk niet goed doet.” (HOP)

  “Privatized part-time education is of lesser quality”
  State Secretary Zijlstra’s plans for part-time education will lead to fewer diplomas and a loss of quality, warn the HBO Council, unions anmd students organizations in a pamphlet that was published yesterday.