spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Bleker wil collegegeld bèta’s verlagen
  9 mei 2012 - Als Henk Bleker lijsttrekker wordt voor het CDA wil hij het collegegeld voor technische studies “aanzienlijk” verlagen. Dat is nodig om de Nederlandse economie te versterken, zei hij gisteravond, dinsdag 8 mei, bij Pauw en Witteman. x16_s.jpg

  Afschaffing van kernenergie en het verbeteren van het concurrentievermogen van Nederland zijn volgens Bleker “de twee belangrijkste punten” voor de toekomst. Hij zei zich “grote zorgen” te maken over het concurrentievermogen van Nederlandse bedrijven. “We hebben soms niet de geschikte mensen in ons land om grote opdrachten te doen, ook voor buitenlandse bedrijven.”

  Volgens de demissionair staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft Nederland zijn kennis en scholing niet op orde. “Een derde van onze welvaart is te danken aan export. We moeten die ondernemingen weer van gekwalificeerd personeel voorzien.” Daarom zou het volgens hem verstandig zijn om het collegegeld voor technische studies aanzienlijk te verlagen.

  Het is niet de eerste keer dat de roep om lagere collegegelden voor bètastudies klinkt. Aan het begin van deze eeuw pleitte onder meer werkgeversorganisatie VNO-NCW voor lager collegegeld of een hogere studiebeurs om studenten te lokken. Onderzoek onder middelbare scholieren liet echter keer op keer zien dat dit geen invloed zou hebben op hun studiekeuze. Volgens de onderzoekers zou dat komen omdat exacte studies ‘niet trendy’ zijn en niet aansluiten bij wat scholieren belangrijk vinden.

  Niet alleen voor technische studies klonk het pleidooi om het collegegeld te verlagen. Zo stelde de Tweede Kamer in 2002 voor om het collegegeld voor de lerarenopleidingen helemaal af te schaffen of drastisch te verlagen. Ook dat voorstel haalde het niet. Onderwijsinstellingen en de studentenorganisaties waren kritisch: financiële prikkels zouden het imago van de opleidingen niet ten goede komen en ten koste gaan van de motivatie van studenten. (HOP)

  Bleker wants to lower tuition fees for science students
  If Henk Bleker is to become CDA's new leader, he plans on "substantially" cutting the tuition fees for science students. It's imperative in order to strengthen our economy, he told Pauw en Witteman last Tuesday night. As far as Bleker's concerned, phasing out nuclear energy and improving the competitive position of the Netherlands are "the two most important topics" for the future. He expressed "serious concern" for the competitive position of Dutch companies. "Sometimes, we just don't have the right people for major projects in our country, and that goes for foreign businesses as well." According to the outgoing State Secretary of Economic Affairs, Agriculture and Innovation, the Netherlands must work on its education. "A third of our wealth is thanks to our export. We have to make sure companies have qualified staff."