spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  TU/e wil over twee jaar een nieuw honors program
  4 juni 2012 - In aanvulling op de prestatieafspraken die het College van Bestuur van de TU/e begin mei indiende bij staatssecretaris Zijlstra, werden vandaag nog enkele maatregelen bekendgemaakt. Zo moet over twee jaar een vernieuwd honors program van start gaan en wil men de internationale reputatie van de TU/e aanzienlijk verstevigen.

  Op 16 mei kon het CvB de voorgestelde prestatieafspraken die begin mei waren ingediend, voor de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek toelichten en er vragen over beantwoorden. De maatregelen en afspraken die vandaag, 4 juni, in een brief bekend werden gemaakt, zijn daar uit voortgekomen.

  Zo laat het CvB weten dat men een nieuw honors program wil gaan ontwikkelen, dat de twee bestaande programma’s, die in 2011 door vier procent van de afstuderende bachelors is gevolgd, moet vervangen. In het voorjaar van 2013 gaat men een voorstel hiervoor voorleggen aan de Expertcommissie van het Siriusprogramma. Bij een tijdig akkoord door die commissie zouden die nieuwe honors tracks dan van start kunnen gaan bij aanvang van het collegejaar 2013-2014. Daarmee denkt het CvB aan de eis van OCW te kunnen voldoen dat minimaal zeven procent van de bachelors in 2015 een excellentietraject volgt.

  In de brief staat ook dat er een discrepantie bestaat tussen de internationale reputatie van de TU/e en haar internationaal hoogstaande onderwijs- en onderzoeksprestaties. Er zou sprake zijn van een zogeheten ‘perception gap’; een gat dat de komende jaren gedicht moet worden. Dit wil men onder meer bereiken door kwalitatief en kwantitatief in te zetten op duurzame groei, door relaties aan te knopen met vooraanstaande buitenlandse universiteiten, door de campus om te bouwen tot een Science Park en door communicatie-activiteiten die de TU/e internationaal moeten profileren. (HK)

  TU/e wants new honors program in two years
  In addition to the performance agreements the Executive Board submitted with State Secretary Zijlstra in early May, a few other plans were revealed on Monday. The plans include the launch of a renewed honors program and a consolidation of TU/e’s international reputation.