spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Eerste kamer: leeftijdsgrens alcohol naar 18 jaar
  5 juni 2012 - In de Eerste Kamer hebben CDA en PVV een ommezwaai gemaakt. Bij nader inzien willen ze de leeftijdsgrens voor verkoop en bezit van dranken als bier en wijn verhogen naar achttien jaar. Vandaag nam de Eerste Kamer hierover een motie aan. x25_s.jpg

  Studentenverenigingen hebben zich altijd verzet tegen een verhoging van de leeftijdsgrens, omdat dit problemen zou geven met zeventienjarige leden in de sociëteit. Eerstejaars hbo’ers zouden moeilijker lid kunnen worden.

  Twee weken geleden debatteerde de Eerste Kamer over de nieuwe drank- en horecawet. Toen pleitte PvdA-senator Pauline Meurs ervoor om de leeftijdsgrens voor licht alcoholhoudende dranken te verhogen naar achttien jaar. VVD , CDA en PVV waren tegen, omdat de leeftijdsgrens van zestien jaar al nauwelijks te handhaven viel. Daar moest de regering eerst eens iets aan doen.

  Maar nu hebben CDA en PVV zich bedacht. Bij nader inzien steunen ze de motie die de PvdA indiende. De motie roept de regering op de leeftijdsgrens voor verkoop en bezit van dranken als bier en wijn te verhogen tot achttien jaar.

  Ook in de Tweede Kamer gaan zulke stemmen op. Het staat bijvoorbeeld in het verkiezingsprogramma van het CDA.

  De Landelijke Kamer van Verenigingen had al voorspeld dat de leeftijdsgrens in de komende jaren omhoog zou gaan. Dat zou vooral lastig zijn voor de sociëteiten van studentenverenigingen waar ook zeventienjarige eerstejaars rondlopen. “Misschien kunnen eerstejaars hbo’ers dan geen lid meer worden”, zei bestuurslid Antoon Kanis. “Dat is niet goed voor de diversiteit binnen verenigingen.” (HOP)

  Senate: age limit alcohol to 18
  In the Senate, CDA and PVV have done a political U-turn. They want the age limit for the purchase and possession of alcoholic beverages such as beer and wine to be raised to 18. The Senate will propose a motion on the matter today.