spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  TU/e let nadrukkelijker op academisch erfgoed
  21 juni 2012 - De sloop van het gebouw van Technische Natuurkunde is aanstaande en Wiskunde en Informatica trekt binnenkort van het Hoofdgebouw naar MetaForum. Veel documenten, foto's, onderzoeksopstellingen en andere objecten blijven daarbij achter. Wat is het waard om behouden te blijven? De TU/e wil in de toekomst gerichter omgaan met haar academisch erfgoed. x22_s.jpg
  Een mechanisch optelapparaat uit 1955 dat werd gebruikt door de salarisadministratie van de TU/e l Foto: Erik Geelen

  "Op dit moment ontbreekt zicht op wat er aan potentieel waardevol erfgoed aanwezig is aan de TU/e", zegt Joep Huiskamp, beleidsmedewerker van het College van Bestuur en bestuurslid van de Stichting Academisch Erfgoed (SAE). De SAE is een samenwerkingsverband van negen universiteiten, waaronder beide Amsterdamse universiteiten en die van Delft, Eindhoven, Groningen, Leiden, Maastricht, Wageningen, Utrecht. Het is een netwerk voor de erfgoedbeheerders aan die instellingen en behartigt de belangen van het academisch erfgoed in het bestuurlijke circuit. In april verscheen aan de TU/e een beleidsnota over dit onderwerp, en morgenmiddag, 22 juni, vindt in de Zwarte Doos het SAE-symposium 'Collecting today for tomorrow' plaats.

  De notitie werd in samenwerking met Huiskamp opgesteld door het Informatie Expertise Centrum (IEC), dat ook een voortrekkersrol heeft op dit terrein. Het beschrijft onder meer de urgentie om nu iets met het erfgoed te gaan doen en de doelen die men ermee nastreeft. Volgens Huiskamp is het belangrijk om nu te kijken wat bewaard moet blijven. Dit met het oog op alle grootscheepse verhuizingen van faculteiten, die de komende jaren plaats gaan vinden.

  Huiskamp: "Dus eerst goed inventariseren wat we hebben. Dat gebeurt inmiddels al bij TN, W&I en ook bij Electrical Engineering. Als bekend is wat we willen bewaren, moet het opgeslagen worden. Dat doen we nu onder meer op leegstaande verdiepingen in het Hoofdgebouw, maar die moeten over enkele jaren zelf ontruimd worden wanneer het Hoofdgebouw gerenoveerd wordt. En het derde, zeer belangrijke onderdeel: wat gaan we met die documenten en objecten doen? Hoe ontsluiten we het voor studenten, medewerkers en bezoekers: doe we dat digitaal, maken we tentoonstellingen, en zijn die dan permanent of tijdelijk? Want uiteindelijk willen we er wel iets mee doen."

  Over de financiële middelen die nodig zijn om alle voornemens uit te voeren, kan Huiskamp op dit moment nog niet veel zeggen. De notitie die nu voorligt bij het CvB, behelst een eerste voorstel en een beschrijving van de werkwijze. Een bedrag wordt er nog niet in genoemd, zo laat Huiskamp weten. (HK)

  Symposium 'Collecting today for tomorrow', met aansluitend de Dijksterhuis-lezing uitgesproken door Ruth Oldenziel, hoogleraar Amerikaans-Europese Techniekgeschiedenis aan de TU/e. De Zwarte Doos, vrijdag 22 juni, 13.00 tot 17.00, met aansluitend een borrel. Zie www.academischerfgoed.nl.

   

  TU/e to pay more attention to academic heritage

  The demolition of the Applied Physics building is near, and Mathematics & Computer Sciences will be moving from the Hoofdgebouw to MetaForum shortly. Many documents, pictures, research setups and other objects will be left behind. What should be stored and what can be chucked? In the future, TU/e wants to be more careful regarding their academic heritage.