spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Europees Hof: Nederlandse stufi-regels te streng
  14 juni 2012 - Nederland moet de regels voor studiefinanciering in het buitenland aanpassen, oordeelt het Europese Hof van Justitie. Volgens de rechters is er sprake van verkapte discriminatie.

  Sinds 2007 kunnen Nederlandse studenten studiefinanciering krijgen voor een opleiding in het buitenland. Maar om te voorkomen dat elke EU-burger aanspraak zou kunnen maken op de Nederlandse basisbeurs en een lening bij DUO, bepaalde het vorige kabinet dat studenten minstens drie van de voorgaande zes jaar in Nederland moeten hebben gewoond.

  Maar dat gaat in tegen Europese verdragen, vindt het Hof. Voor de Europese Unie geldt een vrij verkeer van werknemers: Een Fransman die in Nederland woont en werkt heeft recht op dezelfde sociale voordelen als Nederlandse burgers. Dat geldt ook voor zijn gezin. Maar door de 'drie uit zes'-regel kan het voorkomen dat de kinderen van deze Fransman buiten de boot vallen als ze in het buitenland willen gaan studeren. Terwijl ze in Nederland gewoon studiefinanciering zouden krijgen.

  De Europese Commissie had de zaak aangespannen. Nederland kan niet meer in beroep. Als de 'drie uit zes'-regel niet wordt aangepast kan de Europese Commissie een financiële sanctie opleggen. (HOP)

  European Court: Dutch rules for state stipends too strict
  The Court of Justice of the European Union has said the Netherlands must change their rules for state stipends abroad. According to the judges it’s concealed discrimination.
  Ever since 2007, Dutch students can apply for a state stipend for studying abroad. However, to prevent every EU citizen from applying for a Dutch basic grant and a loan from DUO, the former government ruled students had to have lived in the Netherlands at least three of the past six years.
  That’s in violation of European treaties, says the Court.