spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  TU/e’er moeilijk uit de auto te krijgen
  3 juli 2012 - TU/e-medewerkers worden liever beloond dan gestraft om de manier waarop ze naar het werk komen te veranderen, en kiezen graag voor het gemak van hun auto. Dat blijkt uit de mobiliteitsenquête die DPO dit voorjaar hield om het huidige gedrag en de mening over de plannen voor de Groene Campus in kaart te brengen. Dat het onderwerp leeft, blijkt uit de hoge respons (35%) en het groot aantal opmerkingen en suggesties dat erbij ingeleverd werd. x9_s.jpg
  Archieffoto| Bart van Overbeeke

  TU/e-medewerkers kiezen hoofdzakelijk voor de auto (41%) of de fiets (38%) om naar het werk te gaan. Er staan iedere dag gemiddeld 1.010 auto’s geparkeerd op de campus. Daarvan is een relatief groot deel, twintig procent, afkomstig van medewerkers die op 6 tot 10 kilometer afstand van de campus wonen. Deze groep is volgens coördinator parkeer- en mobiliteitsbeleid Jos Hermus te stimuleren een alternatief te kiezen. De helft van de medewerkers die buiten Eindhoven wonen, hebben gelegenheid om met de trein of bus naar de TU/e te komen. Nu komt 13 % per spoor en slechts 1 % met de bus.

  Gemak en snelheid zijn de meest genoemde motieven voor de keuze voor de auto, belangrijker dan financiële prikkels. Het is dan ook de vraag of betaald parkeren het gewenste effect zal sorteren, zo staat in het rapport.

  De meningen over de maatregelen zijn niet mals. Zeventig procent is (zeer) negatief over betaald parkeren, zestig procent wil niet dat autoreiskostenvergoeding vervalt. Wel positief is zestig procent van de medewerkers over het verstrekken van een fietsvergoeding en een hogere openbaar-vervoervergoeding. Dertig procent van de medewerkers is niet uit de auto te krijgen, 23 % wil wel een andere vervoerswijze overwegen wanneer het OV beter vergoed wordt.

  Suggesties die medewerkers doen, betreffen de bouw van parkeergarages aan de rand van de campus, betere fietsenstallingen en faciliteren van thuiswerken. Een respondent waarschuwt dat de TU/e als werkgever niet loyaal aan werknemers is wanneer automobilisten moeten betalen om te komen werken. Ook opgemerkt: ‘Een tevreden medewerker levert meer op dan parkeervergoeding’.

  De doelstelling de campus duurzaam te maken wordt niet unaniem onderschreven. Een derde vindt een groene campus niet belangrijk, minder dan veertig procent vindt dat wel en de rest is neutraal. Enkelen maken de opmerking het enigszins belachelijk te vinden dat er zoveel wordt geïnvesteerd in een groene campus terwijl elders mensen weg moeten vanwege bezuinigingen.

  Volgende stappen zijn het ondervragen van andere gebruikers van de campus, zoals studenten en bezoekers, en het opstellen van een mobiliteitsvisie voor de campus door het College van Bestuur. (NS)

  summary