/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 9

jaargang 43, 25 januari 2001


Voorpagina

Untitled Document

Hermans wil andere opzet Vernieuwings-impuls
De opzet van de Vernieuwingsimpuls, waarbij jonge onderzoekers met 'dwarse' plannen over vijf jaar verspreid 1,5 miljoen gulden krijgen, wordt anders als het aan minister Hermans van Onderwijs ligt. Onderzoekers mogen voortaan zelf inschrijven bij NWO om in aanmerking te komen voor subsidie van de Vernieuwingsimpuls. Een rondje langs de decanen en rector van de TU/e leert dat er sympathie is voor de plannen van Hermans, maar dat er twijfels zijn of dit de juiste oplossing is.

Hermans vindt dat er teveel geld van de Vernieuwingsimpuls, die is ingesteld om jonge onderzoekers met vernieuwende ideeën een kans te gunnen, naar plannen gaan die al op de plank lagen bij faculteiten. Dat zegt de minister in een interview met Onderzoek Nederland. Daarom heeft hij er bij NWO op aangedrongen dat onderzoekers in de toekomst zelf voorstellen kunnen indienen bij NWO, die de aanvragen beoordeelt en uiteindelijk honoreert. Nu is het zo dat universiteiten een voorselectie maken van mogelijke kandidaten en die insturen naar NWO. Voor de tweede ronde, die tot 15 februari loopt, verandert niets. In de zomer moet de nieuwe opzet klaar zijn.

Aparte units
"Het zal lastig zijn om het zo te doen zoals Hermans voorstelt", zegt rector magnificus Martin Rem. "In de praktijk zullen dan veel aanvragen binnenkomen en de faculteiten moeten natuurlijk het onderzoek wel uit kunnen voeren, want zij betalen er ook aan mee." Prof.dr.ir. Wim de Jonge, decaan bij Technische Natuurkunde: "Ik ben het met Hermans eens dat de nieuwe opzet voorkomt dat men voorstellen 'van de plank' indient. Maar de minister stapt wel erg luchthartig heen over het feit dat faculteiten zorgvuldig samengestelde programma's hebben met hun eigen zwaartepunten. Je moet voorzichtig zijn dat er niet teveel zelfstandige mensen komen via de Vernieuwingsimpuls zodat je allemaal aparte units krijgt van mensen die niet zo vreselijk goed passen binnen het beleid van de faculteiten. Dat is een tamelijk gevaarlijke ontwikkeling", zegt De Jonge.
Decaan prof.dr. Ruud Metselaar van Scheikundige Technologie zegt dat niet iedereen blij was met de manier waarop het geld bij de Vernieuwingsimpuls nu wordt verdeeld. "Er wordt te weinig gekeken naar echt vernieuwende ideeën, maar ik weet niet of deze manier wel goed is." Volgens prof.dr.ir. Han Meijer, lid van het faculteitsbestuur van Werktuigbouwkunde, is voorsorteren van plannen door faculteiten niet slecht. "De criteria voor de Vernieuwingsimpuls zijn nooit echt duidelijk geweest. Die moeten duidelijk zijn en wie er dan inschrijft, maakt niets uit. Iemand met goede ideeën komt volgens mij altijd wel aan de bak." Meijer is niet bang voor 'losse units' zoals De Jonge omschrijft: "Ik geloof niet in onderzoekslijnen die door een faculteit uit worden gezet. Als het onderzoek goed is, is de kwaliteit van het geheel belangrijker dan het beleid van een faculteit. Maar het lijkt me sterk dat dit ook echt gaat gebeuren./.

Untitled Document Afgegraven grond mogelijk vervuild
Op het terrein waar vroeger het Limbopad overheen liep, vinden sinds twee weken de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de Kennispoort plaats. Op dit moment graaft men op grote schaal grond af, die tijdelijk wordt gedeponeerd aan de oever van de Dommel ter hoogte van E-hoog. Omdat Philips dit terrein vroeger gebruikt heeft als vuilstort, zal onderzocht worden in welke mate de grond vervuild is. Volgens Marten Dijkshoorn van de afdeling Vastgoed heeft de Eindhovense Milieudienst voordat de graafwerkheden van start gingen al een grondonderzoek uitgevoerd. Op grond hiervan werd toestemming verleend met de bouwwerkzaamheden te beginnen. Nader onderzoek door de Milieudienst zal moeten uitwijzen hoe de nu gedeponeerde grond verder verwerkt moet worden. Dijkshoorn deelt mee dat tot die tijd de grond door een hekwerk wordt afgeschermd van de omgeving.
De opleveringsdatum van de Kennispoort staat gepland op juli 2002. Op 12 maart aanstaande wordt officieel de eerste paal geslagen. In het gebouw worden naast de Kamer van Koophandel een tiental ondernemingen gehuisvest die zich bezighouden met kennisoverdracht. United Brains, het samenwerkingsverband tussen Fontys, Design Academy en TU/e, is er daar één van. In de benedenverdieping van de Kennispoort wil de TU/e een interactieve toegangsruimte voor de gehele universiteit onderbrengen.
Foto: Bram Saeys
Untitled Document

Het nieuwe Bouwkunde

Op deze illustraties wordt een beeld gegeven van hoe de faculteit Bouwkunde er vanaf mei 2002 bij zal zitten op de TU/e campus. Dan moeten zowel B-hoog (het oude T-hoog) als B-laag klaar zijn. Het ontwerp is van TU/e hoogleraar en architect Bert Dirrix, de illustraties zijn gemaakt door Calibre.

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor