/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 2 nummer 2

jaargang 43, 15 februari 2001


Voorpagina

Untitled Document

Profiel nieuwe rector geënt op internationalisering
Op 20 februari zal het College van Bestuur bekendmaken wie de nieuwe rector magnificus van de Technische Universiteit Eindhoven wordt. Het profiel waaraan de nieuwe rector magnificus moet gaan voldoen is anders dan het huidige profiel.

'Het wordt een puur ornamentele functie, zonder al te veel gewicht. Hiermee komt een einde aan het collegiaal bestuur binnen het CvB.' In de wandelgangen van de TU/e werd het bericht van het gewijzigde profiel van de functie van rector magnificus met gemengde gevoelens ontvangen. Zeker het gegeven dat het rectoraat in het nieuwe profiel een parttime baan lijkt, voedde de gedachten dat de invloed van de nieuwe rector gering zal zijn.

Inmiddels is, nadat het CvB gesproken heeft met de vertrouwenscommissie van de universiteitsraad, dit beeld bijgesteld. Studentlid van de commissie Sander van Drooge wilde alleen kwijt dat de commissie er redelijk goed is uitgekomen met het CvB. "Wat betreft het collegiaal bestuur: dat is eerder uitgebreid dan beknot," aldus de huidige rector Martin Rem. "Kijk maar naar de wijze waarop het CvB overlegt met decanen in het Bestuurlijk Overleg. De omvang en intensiteit van de vergaderingen van het Bestuurlijk Overleg is veel groter dan die van de vergaderingen van het CvB. Dat geeft al aan welke vergaderingen belangrijker zijn. Er is een hechte relatie tussen de decanen en het CvB. We streven in het Bestuurlijk Overleg altijd naar consensus over een beslissing. Daarbij vervullen decanen ook taken als leden van het Bestuurlijk Overleg. De decaan van Werktuigbouwkunde is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de Gemeenschappelijke Technische Dienst. De decaan van Biomedische Technologie is verantwoordelijk voor het functioneren van het Communicatie Service Centrum. De decaan van Scheikundige Technologie leidt de accreditatie via ABET, enzovoorts. Je mag wel stellen, vind ik, dat we de basis voor collegiaal bestuur verbreed hebben. Eén en ander geeft de nieuwe rector meer tijd om bijvoorbeeld maatschappelijke taken op zich te nemen, of zich te blijven wijden aan onderzoek. Dat neemt natuurlijk niet weg dat die persoon gewoon vijf dagen per week rector magnificus is."
Lees verder pagina 3

Untitled Document

Laptops vervangen door sporters

Volleyballen op een paar vierkante meter, dat is lastig. Toch gebeurde dat afgelopen maandag in het Auditorium. Die dag werd daar namelijk een sportmarkt gehouden waarop veel studenten sportverenigingen vertegenwoordigd waren. Vier leden van Hajraa gaven tussen de kraampjes een volleybaldemonstratie. De bal belandde regelmatig tussen de organisatoren van het GNSK 2001. Voor de Grote Nederlandse Studenten Kampioenschappen die dit jaar in Eindhoven gehouden worden, zijn zij namelijk op zoek naar 'crewmembers die het toernooi in goede banen leiden'. Op de foto leden van All Terrain die met hun verenigingsvlag het Auditorium al tokkelend op niveau overstaken.
Tegelijk met de sportmarkt, startte afgelopen maandag ook de sportkaartvrije week.
Foto: Bram Saeys

Untitled Document TU/e-student kandidaat voor PvdA-bestuur
Vijfdejaars student Technische Bedrijfskunde Martijn van Dam is door het huidige bestuur van de PvdA kandidaat gesteld voor het volgende maand te kiezen elfhoofdige nieuwe partij-bestuur. Het is de bedoeling dat Van Dam de portefeuille 'communicatie en ICT' gaat behartigen. Van Dam is momenteel lid van de PvdA-fractie in de Eind-hovense gemeenteraad. Verder werkt hij bij TU/e werkmaatschappij Cebra.
De commissie die Van Dam voorgedragen heeft, omschrijft de keuze voor de student alsvolgt: 'Jong, maar reeds gekend als een energiek regionaal politi-cus met een grote voorkeur voor en ervaring in nieuwe communicatievormen en ­technieken.'/.
Untitled Document

Groots RSI offensief
De TU/e gaat een campusbrede vuist maken tegen RSI. Het startsein voor deze actie wordt gegeven op maandag 5 maart.

De actie is een gezamenlijk initiatief van de bedrijfsarts, de Arbo- en milieuserviceorganisatie en het sportcentrum. Onder deskundige leiding wordt in kleine groepen stilgestaan bij de juiste werkhouding en het voorkomen van RSI. Het startschot klinkt 5 maart om 16.00 uur in de Blauwe Zaal in het Auditorium. Bedrijfs-arts Ben Martens spreekt over de specifieke gezondheidsaspecten. Arbo-adviseur Theo Melgers vertelt waaraan de werkplek moet voldoen en Frits Niemans, instructeur en fysiotherapeut bij het sportcentrum legt uit hoe de workshops werken./.
Untitled Document

Eis: 20 jaar
Tegen een 41-jarige kunstschilder zonder vaste woon- of verblijfplaats is vorige week een celstraf van twintig jaar geëist. De man wordt er van verdacht in 1999 een Eindhovense vrouw te hebben verkracht en vermoord. Hij is waarschijnlijk ook degene die op het TU/e terrein in augustus 1999 een medewerkster van de TU/e heeft misbruikt. Daarnaast zou hij nog een zeventienjarig meisje hebben verkracht. De rechter doet over twee weken uitspraak.

Stoffelijk overschot op TU/e terrein
Het lichaam van Peter Holten, sinds begin dit jaar vermist, is eind vorige week gevonden op het TU/e terrein. Het stoffelijk over-schot van de man werd ontdekt door een wandelaar. Het lag in de struiken ter hoogte van de brug bij het Studenten Sport Centrum. De technische recherche heeft niets kunnen vinden wat op een misdrijf duidt. De politie denkt dat de man in het water is gevallen, waarna hij is over-leden. Het was snel duidelijk om wie het ging, omdat er een identiteitsbewijs bij de man werd gevonden.


Nieuw kantoor UniPartners Eindhoven
Academisch Adviesbureau Unipartners heeft met ingang van het nieuwe jaar haar oude stek in het IPO-gebouw verlaten en is verhuisd naar de begane grond van het hoofdgebouw. Het nieuwe kantoor wordt vrijdag 21 februari geopend met medewerking van André van Dijk, alias André van Eynthoeve. Deze markante Eindhovenaar, bekend van zijn gedichten over Eindhoven, wil op het TU/e-terrein drie glazen torens doen verrijzen. Het gaat om een combinatie van high-tech attractie en kunstobject. De feestelijke opening is om 16.00 uur in de Skybar Underground, in de kelder van het Hoofdgebouw.


Website Cursor