spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Naar de knoppen
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

  Miljardeninvestering moet Brainport naar wereldtop stuwen

  17 februari 2011 - Om van Brainport binnen tien jaar een technologische topregio te maken op wereldniveau, is jaarlijks een extra investering nodig van twee miljard euro. Daarvan zou ongeveer honderd miljoen moeten worden besteed aan kennisinstellingen, waaronder de TU/e. Dat valt te lezen in het rapport ‘Brainport 2020, Top Economy, Smart Society’ dat woensdagavond 16 februari door Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven, in het Evoluon werd uitgereikt aan minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. x2_s.jpg
  Burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven (links) met naast hem minister Maxime Verhagen tijdens de overhandiging van het rapport Brainport 2020. Foto | Bart van Overbeeke

  Het rapport is in 2010 opgesteld in opdracht van de toenmalige minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven. Analoog aan de luchtvaartnota en havenvisie, beschrijft Brainport 2020 de toekomst van Zuidoost-Nederland en de grensoverschrijdende verbindingen met Vlaanderen en Noord-Rijn Westfalen. Brainport wordt beschouwd als één van de pijlers van de nationale economie, naast ‘Airport Amsterdam’en ‘Seaport Rotterdam’.

  Veel van de zaken die in het rapport worden benoemd, zijn al in gang gezet. Maar om tot de absolute wereldtop te behoren op technologisch gebied, moet de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen worden opgevoerd.  Het bedrijfsleven en de overheid zouden ieder de helft moeten opbrengen voor de twee miljard euro die jaarlijks nodig zijn. Verhagen liet zich in het Evoluon niet verleiden tot toezeggingen. Wel beloofde de minister dat hij voor de zomer zal reageren op het rapport.

  Keuze

  De Technische Universiteit Eindhoven kan zich in grote lijnen vinden in het rapport. Peter van Dam, woordvoerder van het College van Bestuur, vindt het mooi om te zien dat de keuze van de TU/e voor de Strategic Area’s Energy, Health en Smart Mobility naadloos aansluit bij het profiel voor Zuidoost Nederland zoals dat in Brainport 2020 is beschreven.  Hetzelfde geldt ook voor de uitgesproken sterkte van de TU/e op de gebieden high tech systems en chemie.

  “Wat de drie zuidelijke universiteiten betreft, formuleert het rapport voor de onderlinge afstemming, samenwerking en regie terecht als uitgangspunt dat de portfolio’s van de drie universiteiten zoveel mogelijk complementair moeten zijn. Juist als je elk een heel ander profiel hebt, kun je elkaar goed versterken en aanvullen.”

  Van Dam wijst op het Strategisch Plan van de TU/e. Daarin wordt benadrukt dat de grote vraagstukken van deze tijd slechts adequaat aangepakt kunnen worden als er vanuit verschillende disciplines en domeinen met elkaar wordt samengewerkt.

  Expertise

  Voor de korte termijn geeft de TU/e de prioriteit aan het verbinden van het Brabant Centre of Entrepreneurship (een samenwerking tussen TU/e en de Universiteit van Tilburg) met een soortgelijk initiatief van de Universiteit Maastricht (UM).  En aan de bijzondere expertise binnen de UM op innovatiegebied. Verder zal de nadruk liggen op de verbinding van instituten op het gebied van duurzaamheid in Tilburg en Maastricht aan het Strategic Area Energy van de TU/e. Ook de gezamenlijke  ideevorming op het terrein van ‘life long learning’ staat hoog op het lijstje.

  Van Dam: “Het zou mooi zijn als er via Brainport 2020 middelen beschikbaar komen om een aantal internationale toponderzoekers aan te kunnen trekken. Die zouden kunnen bijdragen aan het versterken van multidisciplinaire wetenschappelijke samenwerking tussen de drie zuidelijke universiteiten op voor de regio belangrijke multidisciplinaire onderzoeksthema’s.” (FvO)

  Het volledige rapport Brainport 2020 staat sinds deze week ook online.

  In order for the Brainport region to become a world-class player in the field of technology, an extra investment of two billion euro a year is required. A hundred million euro of said sum should be invested in knowledge institutes such as TU/e. This information was published in the report ‘Brainport 2020: Top Economy, Smart Society’. On Wednesday night, February 16, Eindhoven mayor Rob van Gijzel presented the report to the Minister of Economy, Agriculture and Innovation, Maxime Verhagen. The event took place in Evoluon.