spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB


Columnist:
Monique Hendriks

Cursor in PDF formaatCursor als PDF
Special Cursor 50 jaarSpecial Cursor 50 jaar
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Brandveiligheid studentenpanden schiet tekort
8 oktober 2009 - De brandveiligheidssituatie in studentenpanden is matig tot
onvoldoende, stelt de VROM-inspectie in een rapport dat vorige week is gepubliceerd. Ook de kennis van studenten over brandveilig wonen schiet te kort, concluderen de onderzoekers uit een enquête onder 648 studenten en een inspectie van 95 panden. De VROM-inspectie pleit daarom voor een jaarlijkse brandoefendag bij verhuurders, studentenverenigingen en universiteiten.

Nog niet de helft van de geïnspecteerde panden voldoet aan de belangrijkste technische brandveiligheidseisen (brandblussers, vluchtroute, gekoppelde rookmelders) en slechts een kwart voldoet aan alle eisen. Bij tien procent van de bezochte panden moesten direct maatregelen worden genomen tegen onveilige situaties. Studentenhuizen van niet-commerciële verhuurders zijn aanzienlijk veiliger dan die van particuliere verhuurders, blijkt uit het onderzoek. Particuliere verhuurders zijn minder betrokken bij brandveiligheid en minder op de hoogte van de regels. Bijna tweederde van de kamers zit in de particuliere verhuur.
Studenten geven zichzelf een onvoldoende voor kennis over middelen om brand te blussen. Maar ze geven zichzelf een acht als het gaat om de snelheid waarmee ze uit hun pand denken te kunnen vluchten. Negentig procent van de studenten denkt binnen één minuut buiten te staan. De helft van de studenten heeft behoefte aan voorlichting over brandveiligheid, bijvoorbeeld in de vorm van folders van de brandweer. Ook bij particuliere huiseigenaren acht de VROM-inspectie meer voorlichting wenselijk.
In het rapport wordt gemeenten geadviseerd de kamerverhuur goed in beeld te brengen om zo gericht te kunnen controleren. Minder dan tweederde van de kamerverhuurpanden die bij de gemeenten gemeld zouden moeten zijn, is daar ook bekend. Wel zijn er grote verschillen tussen gemeenten. De VROM-inspectie constateert dat de invoering van het zogeheten Gebruiksbesluit voor een aantal gemeenten tot een versoepeling van de brandveiligheidsregels voor studentenpanden heeft geleid, in andere gemeenten gingen de eisen voor gebouwen met kamerverhuur juist omhoog. Bij de gemeente Eindhoven zijn de studentenpanden relatief goed geregistreerd, zo blijkt uit het rapport, maar de gemeente heeft geen specifiek beleid om de brandveiligheid van studenten- huisvesting te waarborgen. (FvO/TJ)/.