spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

ILI glows in Gent
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Langstudeermaatregel: geen boete voor universiteiten
  3 februari 2011 - Het kabinet houdt vast aan de boete die trage studenten vanaf september moeten betalen. Hogescholen en universiteiten krijgen formeel geen boete voor hun langstudeerders, maar moeten samen toch minstens 190 miljoen euro per jaar bezuinigen. Het College van Bestuur heeft nog geen zicht op de financiële implicaties hiervan voor de TU/e.

  Uit het wetsvoorstel dat staatssecretaris Zijlstra dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat hij enigszins tegemoet is gekomen aan de bezwaren van de Raad van State. Boetes voor instellingen leiden volgens de Raad mogelijk tot hogere rendementen, "maar het kan de waarde van de diploma's devalueren, indien de instelling over onvoldoende tijd of middelen beschikt om het onderwijs en de studiebegeleiding te intensiveren".

  Zijlstra schrijft de opvattingen van de Raad op dit punt te delen. Hij verandert de langstudeerboete voor instellingen daarom in een 'generieke korting' -van naar schatting 190 miljoen euro- op het hogeronderwijsbudget, die volgens het principe van evenredige verdeling moet worden opgebracht.

  Wat betreft het overgangsrecht voor huidige studenten voorziet hij geen problemen. Invoering van de wet in september 2011 is volgens hem juridisch houdbaar.

  Het arrest van de Hoge Raad met betrekking tot de Harmonisatiewet (1988), waarnaar de Raad van State verwijst, brengt hem niet op andere gedachten. Die wet was volgens hem veel ingrijpender dan zijn plannen met de langstudeerders. Die moeten weliswaar meer collegegeld gaan betalen, maar verder worden hun geen beperkingen opgelegd. Zijlstra schrijft dat 'geen enkele student als gevolg van dit wetsvoorstel met zijn opleiding hoeft te stoppen'. Ze kunnen het verhoogde collegegeld immers lenen.

  Zijlstra gaat nog kijken naar de mogelijkheden voor instellingen om langstudeerders te kunnen uitschrijven, al stelt hij dat daarbij "zorgvuldigheid is geboden", aangezien dit "grote gevolgen kan hebben voor studenten".

  De studentenbonden reageren teleurgesteld op het wetsvoorstel. "De perverse prikkel voor universiteiten en hogescholen om langstudeerders weg te werken is hiermee wel weg", zegt voorzitter Guy Hendricks van het ISO. "Maar de keerzijde is dat het voor hen nu voordeliger wordt om hun langstudeerders vast te houden. Immers, hoe meer langstudeerders, hoe minder zij samen moeten bezuinigen."

  De LSVb beraadt zich ondertussen op een rechtszaak tegen de langstudeermaatregelen, mocht de wet door de Tweede en Eerste Kamer komen. (HOP)

  The government is sticking to the fine for slow students that will be effective starting September. Colleges and universities will not be fined officially for their long-term students, but collectively they still have to economize at least 190 million euro.
  The bill that State Secretary Zijlstra sent to the House of Representatives last Tuesday shows slight concessions to complaints of the Council of State.