spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

ILI glows in Gent
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Voorlopig geen nieuwe High Potential Research Programs
  3 februari 2011 - De speciale stimuleringsregeling die het College van Bestuur in 2009 instelde om risicovol en multidisciplinair onderzoek te stimuleren, de zogeheten High Potential Research Programs, wordt dit jaar zeker niet uitgevoerd. Daar is geen financiële ruimte voor binnen het budget, aldus CvB-woordvoerder Peter van Dam. Het betekent overigens niet dat de regeling wordt opgedoekt.

  Tot op heden zijn er aan de TU/e zeven van die nieuwe, risicovolle en multidisciplinaire onderzoeksprogramma's van start gegaan. Daaronder valt onder meer onderzoek naar het stollingproces van bloed, naar energiezuinige optische chips, naar beeldvormingstechnieken voor hart en hersenen en naar plasma's voor kernfusie.

  De regeling is ook bedoeld om jonge talentvolle wetenschappers een steun in de rug te geven. Het CvB stelde er in 2009 een bedrag van één miljoen euro voor beschikbaar, waarmee vier programma's werden gestart. Die programma's hebben een looptijd van vier jaar en kunnen elk jaar rekenen op een bedrag van 250.000 euro. Na afloop van die periode wordt gekeken of een vervolg wenselijk is.

  In 2010 kwamen er nog drie nieuwe programma's bij. Maar dit jaar is geen geld beschikbaar voor nieuwe programma's. In 2009 was het de bedoeling om het jaarbedrag voor de regeling stapsgewijs te laten oplopen tot 2,5 miljoen en hadden er dus nog meer programma's gestart kunnen worden.

  Maar dat zit er dit jaar niet in, zo vertelt CvB-woordvoerder Peter van Dam: "We hebben er door allerlei omstandigheden geen ruimte voor binnen het budget. Wat overigens niet wil zeggen dat we de regeling nu opdoeken. Die blijft bestaan, maar er zijn twee factoren van belang bij het toekennen van geld aan nieuwe programma's. Zo kan er geld vrijvallen, wat gebeurt wanneer een bestaand programma de looptijd erop heeft zitten. Of er moet in de toekomst binnen het budget weer ruimte zijn."

  Dat laatste ziet Van Dam niet snel gebeuren met het oog op alle bezuinigingsmaatregelen van de overheid die er op de universiteiten afkomen. Dat houdt in dat er op z'n vroegst in 2013 weer geld vrij komt voor nieuwe programma's. In dat jaar hebben de eerste programma's uit 2009 er hun vier jaar opzitten. (HK)

  The incentives policy that was started by the Executive Board in 2009 to stimulate high-risk, multidisciplinary research, the so-called High Potential Research Programs, will definitely not be available this year. The Executive Board's spokesperson Peter van Dam says there's no room in the budget. Still, it doesn't mean the policy will be cancelled altogether.