spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

ILI glows in Gent
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Onderzoek IE&IS behaalt goede scores
  9 februari 2011 - De negen onderzoeksgroepen van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS), die in september 2010 door een internationale visitatiecommissie in 3TU-verband werden doorgelicht, hebben zeer goede tot excellente scores behaald. Decaan prof.dr. Sjoerd Romme is dan ook tevreden met het concept-rapport dat vorige week verscheen, al plaatst hij een kanttekening bij de beoordelingsprocedure.

  Romme: “De groepen die in september gevisiteerd zijn bij ons en in Twente en Delft voor de periode 2003-2009, kennen eigenlijk maar weinig overlap en dat heeft de zevenkoppige visitatiecommissie in praktische zin beperkt. De commissie had een nog bredere samenstelling moeten hebben om alles goed te kunnen beoordelen, maar dat had een onwerkbare situatie opgeleverd. Nu heeft men voor bepaalde gebieden gebruik gemaakt van externe adviseurs, die de faculteit niet bezocht hebben. De feedback is hier en daar dan ook wat aan de triviale kant. En dat is jammer van alle middelen en moeite die je erin steekt.”

  In de toekomst heeft Romme een voorkeur voor een visitatie van alleen de eigen groepen, maar dat is een wens die pas over enige tijd actueel wordt. Over het huidige rapport kan de decaan alleen maar tevreden zijn. Drie groepen komen uit op een gemiddelde van 3,75 -op een schaal van 5- voor de criteria kwaliteit, productiviteit, relevantie en levensvatbaarheid. Daarmee worden ze overall als zeer goed gekwalificeerd.

  Drie groepen, met als absolute topper Modern Societies in Transition van leerstoelhouder Johan Schot, scoren zelfs nog beter en mogen dan als zeer goed tot excellent beschouwd worden. “Die scores komen voor ons niet als een verrassing, maar het is natuurlijk goed om het ook terug te zien in zo’n rapport”, zegt Romme.

  Zelf krijgt hij in het rapport lof voor zijn personeelsbeleid, wat tot uitdrukking komt in het aanstellen van jonge en ambitieuze hoogleraren. Dat heeft volgens de commissie geleid tot een nieuwe ambitieuze onderzoekscultuur aan de faculteit.

  De commissie maakt verder een opmerking over de procedure voor de budgetverdeling onder de diverse groepen. De verdeling, die plaatsvindt op basis van tellingen uit de citatiedatabase Web of Science (WoS), noemt men te eenzijdig. Volgens Romme werd al gekeken of er ook publicaties die buiten WoS vallen, meegenomen kunnen worden in de procedure. Romme: “Maar die zijn dan wel weer moeilijker meetbaar, dus daar moeten we het met elkaar nog over hebben.” (HK)

  All nine research groups of the Department of Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS) that were evaluated by an international assessment committee for 3TU purposes, received a very good or excellent score. It’s no surprise, then, that Dean prof.dr. Sjoerd Romme is happy with the concept report that appeared last week, although he does question part of the assessment procedure.