spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

  TU/e en RU bundelen krachten op chemiegebied

  13 oktober 2011 - Een Centre of Excellence en een Innovation Lab op het gebied van de organische chemie zijn vandaag, donderdag 13 oktober, officieel geopend aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De TU/e en de RU bundelen hiermee hun krachten op dit gebied. Het initiatief is mede tot stand gekomen door de Regiegroep Chemie, die hiermee de innovatieve slagkracht van de Nederlandse chemie wil vergroten.

  Het Centre of Excellence is het resultaat van een jarenlange samenwerking van de TU/e en RU op het gebied van de organische chemie. Het wordt gezien als het kroonstuk binnen de topsector Chemie, één van de negen topsectoren waarmee de overheid zich wil profileren.

  Het expertisecentrum kan toonaangevend onderzoek verrichten op alle maatschappelijk relevante thema’s die een raakvlak hebben met de moleculaire wetenschappen, zoals gezondheid, energie en duurzaamheid. “Het heeft expertise en voldoende kritische massa over het gehele spectrum van de organische chemie”, aldus Jan van Hest, hoogleraar Bio-organische Chemie aan de RU, “van life sciences tot en met zonnecellen. De groep onderzoekers binnen het centrum is in staat om elk molecuul te maken of te ontwerpen.”

  De valorisatie, ofwel het naar de markt brengen van de kennis, gaat plaatsvinden binnen het Innovation Lab, een onderdeel binnen het Centre of Excellence. Het biedt onderdak aan innovatieve bedrijven: spin-offs op het gebied van nieuwe chemie, diagnostische tests, medicijnontwikkeling en biomedische materialen.

  Beide universiteiten willen hiermee vernieuwend, grensverleggend en maatschappelijk relevant chemisch onderzoek doen, invulling geven aan het aspect 'duurzaamheid', meer studenten nog beter opleiden door aantrekkelijke en nieuwe programma’s aan te bieden en het bedrijfsleven meer bij het onderwijs te betrekken.

  De Regiegroep Chemie, bestaande uit vooraanstaande personen uit het bedrijfsleven en van kennisinstellingen, is verheugd met deze bundeling van talent en innovatiekracht. “Met de pijlers onderzoek, onderwijs en valorisatie sluiten de activiteiten goed aan op de kennis- en innovatieactiviteiten die dit voorjaar zijn geformuleerd in de actieagenda van Topsector Chemie”, aldus Rein Willems, voorzitter van de Regiegroep. (HK) 

  TU/e and RU join forces chemistry

  On October 13, the Radboud University Nijmegen officially opened a Center of Excellence and an Innovation Lab. TU/e and RU will be joining forces in this particular field. The initiative was partly set up by the Regiegroep Chemie, who wants to increase the clout of Dutch chemistry.