spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  CvB halveert budget bestuursbeurzen bijna
  19 oktober 2011 - De twee studentenfracties binnen de universiteitsraad, Groep-één en de Progressieve Fractie, noemen de korting van bijna een kwart miljoen euro op de bestuursbeurzen buiten proportie en weigeren ermee akkoord te gaan. Het College van Bestuur houdt vast aan het besluit en wil alleen spreken over een nieuwe inrichting van het beurzenstelsel. x33_s.jpg

  “Wij begrijpen dat er in deze tijd bezuinigd moet worden en dat er kritisch gekeken moet worden naar alle uitgaven van de universiteit, dus ook naar de bestuursbeurzen.” Met deze woorden opende Sandra van Tienhoven, fractievoorzitster van Groep-één, maandagmiddag 17 oktober een gezamenlijk opgestelde verklaring van haar fractie en de PF. Beide groeperingen vinden een bezuiniging van 245.000 euro op een totaalbedrag van 545.000 euro -dat is een korting van 45 procent- echter volstrekt onaanvaardbaar. “Buiten proportie” en “onvoldoende onderbouwd”, zei Van Tienhoven. “Dit komt over als een bezuiniging met de botte bijl. Over de consequenties heeft het CvB ook nog niet nagedacht.”

  In de brief waarin het CvB het besluit aankondigt, wordt de situatie aan de TU/e vergeleken met die aan de Radboud Universiteit (RU) en de Universiteit Utrecht (UU). Aan de RU zijn op 19.000 studenten 2700 maanden bestuursbeurs beschikbaar, aan de UU zijn dat 2100 maanden op 30.000 studenten. De TU/e stelt momenteel 1850 maanden beschikbaar op 7.000 studenten. Een harde conclusie wordt in de brief niet getrokken, maar het is duidelijk: het CvB vindt dat dit niet in verhouding is met de regelingen aan eerdergenoemde instellingen. Volgens Van Tienhoven gaat het CvB hiermee voorbij aan het unieke karakter van het verenigingsleven in Eindhoven. “Deze cijfers kunnen niet op simpele wijze naast elkaar gelegd worden, zonder rekening te houden met ledenaantallen, activiteiten en toegevoegde waarde voor de universiteit”, aldus de fractievoorzitster.

  Ook vindt het CvB dat het vervullen van een bestuursfunctie niet moet leiden tot het tijdelijk stopzetten van de studie. De bestuursbeurzen zouden dat gedrag nu stimuleren. Besturen en studeren moet gecombineerd worden, zo staat in de brief. Groep-één en de PF verwerpen ook die redenering. Van Tienhoven: “Het besturen van een vereniging gedurende een jaar met volle toewijding draagt bij aan het unieke verenigingsklimaat dat we hier in Eindhoven kennen; een verenigingsleven dat bijzonder hecht is en daardoor een unieke waarde heeft voor onze universiteit.”

  Groep-één en de PF willen eerst een overleg met de koepels waarbij de mogelijkheden tot bezuinigen en de consequenties daarvan bekeken worden. “Hier moet dan een bedrag uit voortkomen dat voor alle partijen redelijk is”, aldus Van Tienhoven. CvB-lid Jo van Ham liet maandag weten over alles te willen praten, “als we uiteindelijk maar uitkomen op het bedrag van 300.000 euro.” (HK)

  Executive Board cuts board grant budget by nearly half
  The two student parties within the university Council, Groep-één and the Progressieve Fractie say the cut for board grants of nearly a quarter million euro are disproportionate and refuse to agree to the plan. The Executive Board is sticking to it and will only talk about a new distribution of the grant system.