spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Meer college zorgt voor betere cijfers
  2 november 2011 - Bachelorstudenten die beter willen scoren, moeten vaker naar colleges of practica gaan. Extra zelfstudie is veel minder van invloed op hun prestaties. x42_s.jpg

  Naarmate studenten in hun opleiding meer zelf moeten doen, worden hun prestaties slechter. Studenten aan opleidingen met veel contacturen scoren juist beter, mits ze die colleges echt bezoeken. Ze halen hogere cijfers en meer studiepunten.

  Dat blijkt uit een onderzoek onder tweehonderd Groningse tweede- en derdejaars studenten in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Dit wil weten hoe bacheloropleidingen zo kunnen worden ingericht dat studenten binnen vier jaar hun diploma halen.

  Studenten van vier verschillende opleidingen werden ondervraagd over onder meer hun tijdsbesteding en collegebezoek. “Naarmate studenten meer werkcolleges en practica bezoeken, behalen zij gemiddeld meer studiepunten in het tweede semester en hogere cijfers tijdens de eerste tentamengelegenheid”, schrijven de onderzoekers.

  Sterke en zwakke studenten besteden ongeveer evenveel tijd aan zelfstudie, ontdekten de onderzoekers. Maar sterke studenten gaan wel vaker naar college. Zwakke studenten moeten daarom meer bij het onderwijs worden betrokken. Ze zouden extra coaching moeten krijgen voor hun studiehouding en timemanagement.

  Volgens de onderzoekers moeten de resultaten van het onderzoek “als indicatief” worden beschouwd: studenten namen vrijwillig deel aan de proef en het ging om een relatief kleine groep studenten.
  Toch adviseren ze meer contacturen in te roosteren en aanwezigheid van studenten te stimuleren, bijvoorbeeld door aanwezigheid en inzet te belonen met een bonus op het tentamen. “Als er meer colleges en werkcolleges/practica op het rooster staan, leidt dat tot meer tijd die studenten aan de studie besteden en daarmee tot meer studiesucces.” (HOP)

  Taking more classes results in better grades 
  Bachelor students wanting to make better grades should attend lectures and tutorials more often. Extra home study is much less beneficial to their performance. Students that are required to do more and more by themselves as their course progresses, perform less. On the other hand, students taking courses involving many contact hours get better over time, providing they actually attend the lectures. They make better grades and score more ECTS.