spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  LSVb: Ook buitenlandse studenten dupe van kamertekort
  25 november 2011- PVV-kamerlid Eric Lucassen vindt het “niet te verkroppen” dat woningcorporaties kamers reserveren voor buitenlandse studenten, terwijl er een groot tekort is. “Ze verdringen de plekjes van Nederlandse studenten.”
  Lucassen, woordvoerder binnenlandse zaken en defensie, zegt tegen NU.nl dat de instroom van buitenlandse studenten beperkt moet worden. Het kamerlid zou vanuit studentenorganisaties klachten hebben gekregen over de kamergarantie die sommige huisvesters bieden aan buitenlandse studenten.

  Die klachten komen in ieder geval niet van de LSVb, zegt voorzitter Pascal ten Have. “Het probleem is niet dat buitenlandse studenten de plek van Nederlanders inpikken, maar dat er in het algemeen te weinig kamers zijn.” Dat sommige studentenhuisvesters kamers reserveren voor buitenlandse studenten vindt hij niet gek. “Je kunt mensen toch niet hierheen laten komen voor een studie en ze dan op een camping zetten?”

  Volgens Ten Have zijn ze evengoed de dupe van het kamertekort. “Vorig jaar moesten buitenlandse studenten in Wageningen aan wie woonruimte was beloofd een kamer delen met drie anderen. Daar betaalden ze ook nog fors voor.”

  Niet het aantal studenten uit het buitenland moet worden beperkt, maar er moeten meer kamers komen, vindt Ten Have. Hij wijst op het actieplan waaronder de huisvesters, studentenorganisaties en minister Donner vorige week hun handtekening zetten: de komende vier jaar worden zestienduizend kamers gebouwd.

  Dat is overigens niet genoeg om het probleem op te lossen. De komende vijf jaar zijn er naar schatting 65 duizend extra kamers nodig.(HOP)
  LSVb: foreign student also victim of room shortage
  MP Eric Lucassen of PVV says he “can’t get over” the fact that housing associations are saving rooms for foreign students, while there’s an enormous shortage. “They’re hogging rooms meant for Dutch students.” Lucassen, spokesperson for domestic affairs and defense, told NU.nl the influx of foreign students should be limited. The MP is said to have received complaints from student organizations about the room guarantee some housing associations give foreign students.
  The supposed complaints didn’t come from LSVb, says president Pascal ten Have. “It’s not a problem of foreign students stealing rooms from Dutch students; there are simply too few rooms in general.” He’s nit surprised that some housing associations save rooms for foreign students. “You can’t expect them to come here for their studies and lodge them at a campsite.”
  According to The Have, they are suffering from the room shortage just as well. “last year, foreign students in Wageningen who were promised a room had to share it with three other people. And they paid good money for it, too.” They shouldn’t curb the number of foreign students, but increase the number of rooms, says Ten Have. He refers to a plan that was signed by housing associations, student organizations and Minister Donner last week: in the next four years, another sixteen thousand rooms will become available. Still, that number doesn’t cover the shortage. In the next five years, an estimated 65 thousand extra rooms will be needed. (HOP)