spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Salarisnorm universiteitsbestuurders toch weer wat hoger
  25 november 2011 - Universiteitsbestuurders mogen straks maximaal 223.666 euro per jaar verdienen terwijl hun topsalaris in juni op 217 duizend euro was bepaald. Mogelijk gaat ook het maximumsalaris voor hbo-bestuurders in de toekomst omhoog. x30_s.jpg
  Na overleg met de onderwijssectoren over de nieuwe Wet normering topinkomens (WNT) heeft minister Van Bijsterveldt besloten dat het voorziene beloningsmaximum voor bestuurders in het wetenschappelijk onderwijs toch wat te laag was.

  “Door hun substantiële onderzoekscomponent” is het besturen van universiteiten even zwaar als het besturen van instellingen als de KNAW en NWO, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Ook speelt een rol dat veel universiteiten nauw samenwerken met universitaire medische centra, waar het “soepeler beloningsregime” van de zorgsector geldt.

  Daarom komt er bijna zevenduizend euro boven op het maximum dat de regering aanvankelijk in gedachten had. Met de aanpassing kan de wet op meer draagvlak vanuit de sector rekenen, verwacht Van Bijsterveldt.

  Het maximumsalaris in het hbo blijft volgens plan gehandhaafd op 194 duizend euro. Het verschil is volgens de minister gerechtvaardigd doordat het onderzoek aan hogescholen veel minder zwaar is. Maar daar kan verandering in komen: “In dat opzicht zullen de ontwikkelingen in de sector hbo nauwlettend worden gevolgd, omdat deze op een later moment aanleiding kunnen zijn tot aanpassing van de bezoldigingsnorm.” (HOP)
  Salary standard university board members slightly higher yet
  In the future, university board members will be allowed an annual salary of 223,666 euro, although in June their maximum salary had been fixed at 217,000 euro. It’s possible that the maximum pay for hbo-board members will increase as well.