spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Eerste papierloze proefschrift aan TU/e
  30 november 2011 - De eerste TU/e-promotie op een digitaal proefschrift is aanstaande. De Italiaanse Ambra Trotto hoopt op 12 december bij Industrial Design te promoveren op een dissertatie in de vorm van een app voor de iPad.

  x43_s.jpg
  Ambra Trotto met haar iPad-proefschrift.
  Foto | Bart van Overbeeke

  Trotto heeft speciaal toestemming moeten vragen om af te wijken van het gebruikelijke papieren proefschrift. Alleen voor het bureau Promoties en Plechtigheden diende ze nog een exemplaar te printen, vertelt ze. “Ik vond het moeilijk om mijn promotiewerk in lineaire vorm weer te geven. In eerste instanties wilde ik met losse blaadjes werken, zodat iedere lezer het werk op zijn eigen manier kon indelen. Dat werd met een paar honderd pagina’s echter ondoenlijk.”

  In de app kun je langs afbeeldingen scrollen die elk staan voor een hoofdstuk. Met een simpele vingerbeweging word je vervolgens het hoofdstuk van je keuze binnengeleid. Het is een visueel overweldigend stukje werk geworden, vol met afbeeldingen van kunstwerken die een link hebben met het onderwerp, maar vooral als inspiratie dienen. Ook bevat de app, 651 MB groot, een aantal filmpjes.

  Trotto: “Dit medium voorziet in de uitdrukkingsmogelijkheden die je nodig hebt als ontwerper. En het daagt de gebruiker uit om de inhoud op zijn eigen manier te ontsluiten.” Het proefschrift ligt momenteel ter beoordeling bij de App Store van Apple en voor het einde van het jaar moet er ook een Android-versie beschikbaar zijn. De leden van de promotiecommissie die zelf geen iPad hadden, hebben er een uitgeleend gekregen van de faculteit.

  Trotto’s ‘Rights through Making: Skills for Pervasive Ethics’ is niet alleen qua vorm, maar ook wat inhoud betreft bijzonder van karakter. In de vorm van een aantal workshops heeft Trotto gestalte gegeven aan een manifest dat oproept via ontwerp een betere wereld te bewerkstelligen. Meer informatie is te vinden op de website.

  Trotto verrichte haar promotiewerk in de groep Designing Quality in Interaction onder promotoren prof.dr.ir. Caroline Hummels en wijlen prof.dr. Kees Overbeeke. Voor zover bekend is Trotto’s app het tweede papierloze proefschrift van Nederland. Afgelopen mei ging de Rotterdams promovendus Barend Mees haar voor. Hij vond het zonde om duizend proefschriften de hele wereld over te sturen naar vakgenoten. (TJ)

  First paper-free dissertation at TU/e

  The first PhD graduation based on a digital dissertation is at hand. On December 12, the Italian Ambra Trotto hopes to graduate at Industrial Design with an iPad-app dissertation.

  Trotto had to submit a special request to deviate from the standard paper dissertation. The only paper version she had to hand in was meant for the bureau Promoties en Plechtigheden (graduations and ceremonies), she says. “I was having difficulty presenting my PhD in a linear fashion. Initially, I wanted to use separate sheets of paper, so every reader could arrange the information the way they preferred. Unfortunately, that approach was way too ambitious for several hundred pages.”

  The app allows you to flip through images that each represent a chapter. With a simple swipe of the finger the user enters the chapter. The work is visually stunning, boasting tons of images of works of art that are linked to the subject, but are especially meant to be inspirational. The app, 651 MB in size, also includes a number of videos.

  Trotto: “This medium meets the designers’ need to express themselves. It also challenges the user to unlock the content on their own.” The dissertation is currently with Apple’s App Store for review, and an Android app should be available before year’s end. Trotto’s ‘Rights Through Making: Skills for Pervasive Ethics’ is special in nature not only because of its design, but because of its content as well. By means of a number of workshops Trotto has shaped a manifesto that calls for a better world through design. More information can be found on her website.

  Trotto worked on her dissertation in the group Designing Quality in Interaction under the supervision of prof.dr.ir. Caroline Hummels and the late prof.dr. Kees Overbeeke. Trotto’s app is probably the second digital dissertation in the Netherlands. Last May, Rotterdam PhD Barend Mees preceded her. He thought it a waste to send a thousand paper dissertations to colleagues all over the world. (TJ)