spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  TU/e lanceert New Energy House
  30 november 2011 - De TU/e presenteert vandaag, 30 november, tijdens de conferentie Smart Energy Regions het New Energy House (NEH). Met dit initiatief wil de TU/e het energievraagstuk van de gebouwde omgeving omzetten in kansen voor het bedrijfsleven. De komende zes jaar steekt de provincie Noord-Brabant 6 miljoen euro in het NEH, het bedrijfsleven ruim 3,5 miljoen en de TU/e draagt 660.000 euro bij.

  Het New Energy House moet in 2020 leiden tot 65 nieuwe regionale projecten op energiegebied, die samen meer dan 1500 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren en zorgen voor 150 miljoen euro aan omzet. Zo staat te lezen in het voorstel dat de TU/e indiende bij de provincie Noord-Brabant. Op drie terreinen moeten er in 2017 zogeheten proof of principles (eerste testen die bepaalde principes moeten aantonen) gerealiseerd zijn. Het betreft projecten op het gebied van energie-efficiënte gebouwen, energieopslag en bio-energie.

  Tegelijk met het NEH heeft de TU/e in samenwerking met regionale partners het initiatief genomen tot het cluster Smart Energy Regions; een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen op energiegebied in Zuid-oost Nederland.

  De TU/e ziet beide initiatieven als een verdere aanvulling op haar deelname aan het internationale topconsortium KIC InnoEnergy. In 2010 verwierf de TU/e met regionale partners deelname aan deze Knowledge Innovation Community op grond van de sterktes in onderzoek, onderwijs en ondernemen in Europese competitie vanuit het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT).
  Een belangrijke focus van de TU/e ligt op het energiegebruik in de gebouwde omgeving. Het doel is om rond 2030 energieneutrale huizen, wijken en steden te realiseren, die met schone energiebronnen de eigen energie opwekken. Het NEH en het cluster Smart Energy Regions passen naadloos binnen dat streven.

  In de periode van 2012 tot 2017 kunnen veertig mkb-bedrijven en vijfentwintig grote bedrijven uit de regio een beroep doen op een innovatie-impuls. Ondernemers kunnen hun kennisvragen vertalen naar een concreet ontwerp of product. Zelf dragen ze hiervoor 30.000 euro bij, dat gematcht wordt vanuit het NEH. Onderzoekers van kennisinstellingen en andere bedrijven die actief zijn op energiegebied bieden hulp bij de vertaalslag naar een product of ontwerp.

  Door de koppeling met de KIC InnoEnergy zullen de investeringen nog worden verveelvoudigd. Daarmee moet de duurzame energiesector in de regio een extra boost krijgen. (HK)

  TU/e launches New Energy House
  Today, November 30, TU/e will present the New Energy House (NEH) during the Smart Energy Regions Conference. TU/e launched the initiative to transform the energy issue in the built environment into business opportunities. Over the next six years, the province of Noord-Brabant will contribute six million euro to NEH, businesses will provide 3.5 million, and TU/e will participate by sponsoring 660,000 euro.