spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Bonden en VSNU gaan peilen wat het personeel wil
  27 maart 2012 - Het overleg over een nieuwe cao voor de universiteiten ligt alweer vier maanden stil. Binnenkort wordt onder een representatief deel van het personeel een enquête gehouden om erachter te komen welke inhoudelijke accenten binnen de nieuwe cao de voorkeur hebben. Het is een gezamenlijk initiatief van de bonden en koepelorganisatie VSNU.

  De bonden hebben de uitkomsten van het beraad met de achterban, dat na het vastlopen van de onderhandelingen in januari en februari plaatsvond, geïnventariseerd. Volgens Martin van Gessel, oud-medewerker van de TU/e en onderhandelaar namens CNV Publieke Zaak, is er inmiddels wat ruimte gekomen op de oorspronkelijke inzet, maar in dit stadium wil hij daar geen verdere uitspraken over doen.

  Vorig jaar hadden de universiteiten laten weten dat men in ruil voor een eventuele loonsverhoging wel de ontslagregeling en de seniorenregeling zou willen versoberen. Zo wil men niet langer een aanvulling op de ww-uitkering geven aan ontslagen personeelsleden: de zogeheten bovenwettelijke werkeloosheidsregeling. Die regeling maakt het ontslaan van oudere medewerkers erg kostbaar voor universiteiten. De regeling zou volgens VSNU-onderhandelaar Hugo Levie niet meer van deze tijd zijn.

  Volgens CNV-onderhandelaar Van Gessel zal in maart en april een enquête plaatsvinden onder -een representatief deel van- het personeel aan de Nederlandse universiteiten. Gevraagd wordt naar voorkeuren voor inhoudelijke accenten in een nieuwe cao. De enquête wordt uitgevoerd door het bureau IVA, dat is ondergebracht bij de Universiteit van Tilburg, en is een gezamenlijk initiatief van de VSNU en de bonden.
  Van Gessel: “We willen weten of leden van bonden hetzelfde willen als een gewone doorsnee universiteitsmedewerker. En als dat niet zo is, wat die doorsnee medewerker dan wil.”

  De uitkomsten worden in mei verwacht. Dan komen de cao-partijen voor het eerst sinds november weer bij elkaar. “Of dat iets gaat opleveren, is zeer de vraag”, zegt Van Gessel. “De VSNU roept overal dat er geen geld is en daar komt nog bij dat VSNU-onderhandelaar Hugo Levie per 1 mei vertrekt. Onduidelijkheid alom dus.” (HK)

  Unions and VSNU will sound out faculty
  The discussion about a new collective labor agreement for universities has been at a standstill for four months already. Soon, a survey will be held among a representative sample of faculty to find out what accents within the CLA are considered most important. It’s a joint initiative by the unions and umbrella organization VSNU.